Skraćivanje perioda zasušenja uz poboljšanje zdravlja i plodnosti

01 mart 2021
-
4 minutes

Uzbudljiva nova istraživanja pokazuju kako uzgajivači mlečnih krava mogu iskusiti ekonomske i zdravstvene benefite zbog kraćeg perioda zasušenja, a istovremeno imaju opciju za antibiotsko lečenje ako je potrebno.

Skraćivanje perioda zasušenja uz poboljšanje zdravlja i plodnosti

Da bi poboljšali zdravlje svog stada, mnogi proizvođači mleka praktikuju osmonedeljni (60-dnevni) period zasušenja u nedeljama nakon teljenja. Ovo omogućava tkivu vimena da se obnovi, uklanja stare intra-mlečne infekcije i podstiče proizvodnju mleka za sledeću fazu laktacije.

Ali u ovom procesu često postoje nedostaci. Odlaganje faze plodnosti može biti skupo, pre svega. Zasušenje krava donosi sopstveni niz izazova, poput lečenja i sprečavanja infekcija. Ovim se lakše može upravljati pri nižoj mlečnosti, kasnije tokom laktacije, u kombinaciji sa drugim merama. Kraći period zasušenja takođe može poboljšati plodnost poboljšanjem energetskog bilansa sledeće laktacije.

Postoje i šira pitanja koja treba razmotriti, jer antimikrobna rezistencija postaje veća opasnost po ljudsko zdravlje. Novi propisi EU za suzbijanje upotrebe antibiotika u proizvodnji hrane već treba da stupe na snagu 2022. Poruka poljoprivrednicima je jasna: vreme je da se pronađe drugi način rada.

Kraće nije uvek bolje

Srećom, počinju da se pojavljuju alternativne opcije. Istraživači sa Univerziteta Vageningen otkrili su da je skraćivanje perioda zasušenja na 30 dana farmerima omogućilo da povećaju plodnost svojih krava, a da istovremeno održavaju stabilnu proizvodnju mleka. Nedostatak je što je lečenje krava antibioticima gotovo nemoguće tokom 30-dnevnog perioda zasušenja.

Iako, kao što smo videli, minimiziranje upotrebe antibiotika u celini nudi očigledne koristi, farmerima je i dalje potreban pristup ovoj opciji lečenja u određenim slučajevima - na primer, za krave sa istorijom hroničnih zdravstvenih problema ili one sa velikim brojem somatskih ćelija (SCC).

Najbolje od oba sveta

Srećom, postoji treći način na koji možete optimalno upravljati zdravljem grla i troškovima farme tokom perioda tranzicije. De Heusov pristup, gde proizvođači mleka primenjuju 42-dnevni period zasušenja, stavljen je nasuprot mnogim zdravstvenim prednostima i povećanoj plodnosti koja se ostvaruje sa 30-dnevnim zasušeenjem, kao i smanjenjem ukupnih troškova lečenja. Ali značajno, period od 42 dana omogućava vam opciju selektivnog lečenja krava sa određenim zdravstvenim potrebama.

U tom smislu, dobijate najbolje od obe solucije - štedite novac i prilagođavate se promenljivom regulatornom okruženju, a istovremeno imate slobodu da vodite ciljani program antibiotika ako je potrebno. To nazivamo dobitnom kombinacijom. 

Saznajte više o Prelactu ili za više informacija kontaktirajte De Heus tim za preživare.

Stupite u kontakt sa vašim specijalistom