Nova TOP Synchro Milk linija za ishranu krava nam donosi prednost u trci sa najboljima

17 oktobar 2022
-
2

Nedavno smo lansirali naš novi TOP Synchro Milk program proizvoda za ishranu muznih krava. Osnova nastanka ovih proizvoda bili su uzorci kabaste stočne hrane sa različitih regiona Srbije i zemalja u okruženju. Uzorke smo analizirali u laboratorijama u Holandiji. Specifičnim odabirom sirovina i primenom De Heus-ove globalne SFOS tehnologije ishrane, napravljena su tri TOP Synchro Milk proizvoda. Upotreba ovih proizvoda dovodi do boljeg iskorišćavanja kabaste stočne hrane na farmi, što rezultira povećanjem proizvedene količine mleka. Razgovaramo sa menadžerom proizvoda u De Heus-u o njegovom iskustvu u pripremnoj fazi, kao i očekivanjima koja ima sada, kada su proizvodi već na tržištu.

Dobili smo odlične rezultate u oglednoj fazi. Koji parametri su se pratili?

Pre puštanja novih proizvoda u komercijalnu prodaju, sprovedeni su ogledi na nekoliko lokalnih farmi u Srbiji. Rezultati koje smo dobili, potvrdili su da je uticaj novih TOP Synchro Milk proizvoda sledeći:

  • Povećana je proizvedena količina mleka (u ogledima smo imali povećanje 2,5 litre muznog proseka)
  • Pozitivan efekat na zdravstveno stanje životinja
  • Pozitivan efekat na reprodukciju kod krava
  • Odlična konzumacija hrane čak i u najvećim izazovima toplotnog stresa
  • Povećana profitabilnost farmera
Iskustva farmera koji koriste Top Synchro Milk proizvode

Kao Menadžer proizvoda, sarađivao si na ovom zadatku sa kolegama iz De Heus globalnog tima za upravljanje proizvodima. Šta možeš da kažeš o ovoj saradnji?

Saradnja sa kolegama iz globalnog tima bila je pravi doživljaj za sve nas koji smo učestvovali u stvaranju i razvoju ovog projekta. Prvenstveno, bezrezervna i nesebična podrška, pomoć u svim sferama, od nastanka ideje, tokom sprovedenih istraživanja, formulacije, standardizacije i osmišljavanja same kampanje. To je sve zajedno urodilo nastankom sasvim nove grupe proizvoda kada su preživari u pitanju. Time je De Heus Srbija stao rame uz rame, ravnopravno sa ostalim poslovnim jedinicama naše velike porodice i spreman je da pokaže svoje umeće i sposobnost.  

Želite da znate više o SFOS tehnologiji?

Kakve novine donosimo tržištu uvođenjem nove TOP Synchro Milk linije proizvoda?

Nova TOP Synchro Milk Linija , donosi tržištu jednu potpuno novu i jedinstvenu tehnologiju ishrane krava muzara, kojom se mnogo jasnije precizira i upravlja fiziološkim funkcijama varenja kada su preživari u pitanju. To nam daje porpiličnu prednost u trci sa najboljima, kada su ishrana muznih krava i proizvodnja mleka u pitanju.

Osim proizvoda, pripremili smo i jedan poseban softver pomoću kog se dobijaju personalizovane preporuke ishrane stada za svaku farmu, uzimajući u obzir vrstu i kvalitet kabaste hrane koju je farmer sam proizveo. Lakoća upravljanja De Heus-ovim FeedSelector programom za ishranu, čini jedinstveni alat koji naše kolege iz prodaje, ali i naše distributere čini ekspertima za ishranu na terenu. Sve zajedno doprinosi višom proizvodnjom mleka i boljim zdravsrvenim statusom životinja, što našim krajnjim korisnicima, farmerima, uvećava profit i izaziva osećaj sreće. Na samom kraju, i mi smo srećni jer smo svesni da dobrim delom učestvujemo u njihovom napredovanju i pospešivanju napretka poljoprivrede na Balkanu.     

Pogledajte Top Syncro Milk proizvode