Select Milk potpuna smeša za mlečne krave sada sa 20% proteina

03 april 2023
-
2

Kao što smo dali obećanje, budno pratimo vaše povratne informacije, promene i potrebe tržišta, kako bismo blagovremeno reagovali. Zahvaljujući inovativnim pristupima i dostupnim tehnologijama kompanije De Heus u mogućnosti smo da veoma brzo delujemo i pokažemo fleksibilnost.

O proizvodu

Krajem prošle godine smo definisali portfolio potpunih smeša za preživare, linije Select, Top i Optima, dopunskih smeša ProtiCon, kao i premiksa MicroMix. Kako je Select linija proizvoda namenjena prodaji u maloprodajama, kao i malim i srednjim farmama, bez  dodatne tehničke podrške, nalazimo za obavezu da budno pratimo sve okolnosti koje bi mogle imati uticaj na primenu proizvoda iz ove linije.

Testiranjima i ispitivanjem kabaste stočne hrane širom regiona Balkana,  ustanovili smo veliki disbalans po pitanju nivoa proteina u kabastim hranivima, dostupnost prisutnih proteina u hranivu, kao i samu razgradnju tih proteina prilikom varenja u buragu.

Reakcija životinja na povišen nivo proteina u visokoproteinskim smešama navela nas je da izvršimo nekoliko inovacija i izmena kada su parametri Select linije u pitanju. Konkretno Select Milk, gotova potpuna smeša za krave muzare sa 18% proteina, dala je odlične rezultate na farmama. Kako bi se održao i unapredio nivo proizvodnje na farmi, zbog gore navedenih nalaza u vezi kabaste hrane u regionu, posebnim tehnološkim procesom i pažljivim odabirom izvora skroba i proteina, smeša Select milk biće unapređena, tako da će ubuduće sadržati 20% sirovih proteina. Samim tim, daće bolji odgovor kada je reč o podmirenju potreba životinja i opštem zdravstvenom statusu.

Tokom aprila, svi džakovi će biti vidljivo obeleženi nalepnicom „sada 20% proteina“.

Sada sa 20% proteina