Četiri faze tranzicije: Kako postići teljenje bez problema i dobar početak laktacije

17 mart 2021
-
4 minutes

Kao farmer na farmi krava, znate kakav je značaj tranzicije između laktacija. Svaka faza igra ključnu ulogu i svakom se treba rukovati drugačije. Uspešnim četvorofaznim pristupom vaša grla ćete iskoristiti blagodati, od jedne laktacije do sledeće, i sledeće, i sledeće ...

1. Faza zasušivanja: Poslednje nedelje laktacije

Poslednje nedelje jedne laktacije su važne za stvaranje dobre osnove za sledeću. Cilj je nadgledati fizičko stanje krave kako bi se donele važne odluke, kao što su: kada započeti period zasušenja, da li treba koristiti antibiotike kada započne i da li treba menjati obroke krava tokom druge polovine laktacije. Ocena telesne kondicije (BCS) od 3,5 je optimalna za zasušivanje. Takođe je poželjno da se papci preventivno obrađuju tokom ovog perioda.

2. Daleka faza: Prve četiri nedelje perioda zasušenja

Ova faza daje tkivu vimena priliku da se oporavi pre sledeće laktacije. Stoga treba voditi računa i odlučiti koje životinje treba lečiti antibioticima, koristeći adekvatnu ishranu i obezbediti dobru higijenu i smeštaj. Pored toga, neophodno je osigurati da krave imaju dovoljno unosa suve materije (DMI) iz obroka.

3. Faza približavanja: Poslednje dve nedelje perioda zasušenja

Uloga ove faze je da spreči probleme s teljenjem, da proizvede zdravo tele i dobro započne sledeću laktaciju. Pravi obrok tokom ovog perioda može skratiti teljenje kao i zdravstvene probleme povezane sa tranzicijom - na primer, smanjenje razlike u katjonima i anjonima u obroku (DCAD) smanjuje rizik od mlečne groznice. Isto tako, povećanjem energije u obrocima će izbeći negativni energetski balans (NEB) i takođe pomoći u sprečavanju mlečne groznice.

4. Rana-nova faza: Rane nedelje nove laktacije

Cilj je sada ukloniti komplikacije na početku laktacije. DMI - koji se u fazama 2 i 3 drži na najvišem mogućem nivou - treba da se poveća, dostižući maksimalni nivo rano u ovoj fazi. Pružanje dobro izbalansirane potpune smeše sa kabastom hranom obezbediće visoku i stabilnu proizvodnju mleka.

Razumevanjem različitih faza, možete efikasnije upravljati tranzicijom i poboljšati ne samo performanse svojih krava, već i njihovo zdravlje - od koristi je.

Saznajte više o Prelacto planu zasušenja