Period zasušenja: ključni momenat za prevenciju bolesti

16 mart 2021
-
5 minutes

Preuzimajući kontrolu nad prelaznim periodom između laktacija, proizvođači mleka mogu značajno smanjiti uticaj bolesti na svoja grla, poput hipokalcemije, uštedevši znatno vreme, novac i trud.

Održavanje krava zdravim je važana uloga svakog proizvođača mleka. Ali to može biti skup poduhvat ako se ne uradi kako treba. Ovo je naročito tačno tokom prelaznog perioda između laktacija. Ovih presudnih nekoliko nedelja pre i posle teljenja omogućavaju obnavljanje tkiva vimena krave, uklanjanje starih intra-mlečnih infekcija i jačanje proizvodnje mleka tokom sledeće laktacije.

Ali prelazni period je takođe zona opasnosti za uobičajene bolesti mlečnih goveda, poput hipokalcemije, takođe poznate kao SCHC ili mlečna groznica. Zapravo, kroz nekoliko godina istraživanja zasnovanih na iskustvima stečenim na farmama, identifikovali smo prosečnu stopu incidencije SCHC od 66,7% u mlečnim stadima. Sa ukupnim ekonomskim uticajem SCHC u proseku 113 evra po životinji, finansijski nedostatak za farmu srednje veličine sa 100 teladi može lako dostići 7.500 evra godišnje ili više.

Bolje sprečiti nego lečiti

Međutim, ovi troškovi nisu zacementirani. Aktivnim upravljanjem u periodu zasušenja, proizvođači mleka mogu u velikoj meri ublažiti negativan zdravstveni i finansijski uticaj SCHC i sličnih bolesti.

Istraživanja De Heusa i različitih naučnih instituta ističu četiri ključna koraka ka efikasnoj prevenciji bolesti. Dva od ovih pristupa odnose se na praktično upravljanja farmama i uključuju skraćivanje perioda zasušenja i smanjenje upotrebe antibiotika tokom faze tranzicije.

Preostala dva se fokusiraju na ishranu. Oni uključuju novu metodu za smanjenje dijetetske katjon-anjonske razlike (DCAD) tokom perioda zasušenja, kao i nove smernice za makro-minerale kao što je fosfor. Sve četiri opcije igraju ulogu u sprečavanju hipokalcemije. Kada se primene zajedno, njihov uticaj može biti značajan.

Dobro primenjena strategija upravljanja tranzicijom otvara vrata prevenciji, a ne lečenju. Intervencijom na zdravlje krava pre nego što bolesti zažive, farmeri mogu dugoročno uštedeti dragoceno vreme i trud - a da ne pominjemo novac. I, naravno, grla bez bolesti su garancija dugoročnog zdravlje stada i performansi laktacije. Dakle, sledeći put kada budete razmatrali prelazni period, mislite na to kao na priliku.

Saznaj više o Prelacto-u ili kontaktiraj člana De Heus tima za  više informacija.

Stupite u kontakt sa našim specijalistom