Kako sprečiti zdravstvene probleme krava tokom laktacije? Obratite pažnju na period zasušenja i tranzicije

27 april 2020
-
2 минута

Da li ste znali da 80% problema u laktaciji potiče od lošeg perioda zasušenja? Period zasušenja je najvažniji period za dobar početak laktacije, jer u tom periodu tkivo vimena se oporavlja i to je prilika za lečenje postojećih infekcija. Period tranzicije je takođe period rizika. Neoptimizovana tranzicija može, između ostalog, dovesti do mlečne groznice, mastitisa, uginuća na teljenju i smanjene plodnosti.

Veća potreba za kalcijumom nakon teljenja

Iako na većini farmi u sprovedenom ogledu nije bilo problema sa tranzicijom, postojala je velika varijacija u prisustvu, na primer, subkliničke mlečne groznice. Zbog početka proizvodnje mleka za telad, krava ima veću potrebu za kalcijumom. Oboljenje nastaje zbog previše niskog nivoa kalcijuma u ​​krvi, pa se dešava da krava ne može više da stoji. Kod subkliničke slike uočava se samo izmeren nizak nivo kalcijuma u ​​krvi, bez ikakvih simptoma.

Rizik od zdravstvenih problema

Krave sa subkliničkom mlečnom groznicom imaju veoma visok rizik od razvoja bolesti, uključujući i početak laktacije. Na kraju krajeva, dovoljno kalcijuma je neophodno za pravilno funkcionisanje mišića. Na primer, nizak nivo kalcijuma u ​​krvi često vodi do:

- povećanog rizika od mastita;

- povećan broj ćelija;

- dislokacija sirišta;

- više ketoze

Način ishrane koji poboljšava metabolizam kalcijuma

Prema De Heus programu ishrane i proizvodima kao što je, recimo Prelacto, dolazi do ravnoteže između pozitivnih jona (katjona) i negativno naelektrisanih jona (anjona), odnosno KAB-a (katjon i anjon balans), u završnoj fazi. Praktična studija 2019. godine pokazala je da farme sa niskim KAB-om imaju manje (subkliničke) bolesti mlečne groznice u ovom periodu. To je potvrđeno i našim istraživanjema u jednom kampusu u Leeuwarden-u 2018. godine, gde smo istražili odnose između KAB-a i prevencije mlečne groznice. Nizak KAB osigurava aktivni metabolizam kalcijuma. Kao rezultat toga, na dan teljenja je oslobođeno dovoljno kalcijuma, dovoljno da se može sprečiti mlečna groznica.

Uloga fosfora

Nizak fosfor (P) u obroku zasušenih krava, baš kao i nizak KAB, obezbeđuje aktivni metabolizam kalcijuma. Međutim, kravi u laktaciji mora biti na raspolaganju dovoljno fosfora. To znači da tokom čitave laktacije ishrana mora biti 100% pokrivena fosforom. U našim praktičnim studijama otkrili smo da krave sa niskim nivoom fosfora u periodu zasušenja imaju viši nivo kalcijuma u ​​krvi nakon teljenja.

Ishrana prema preporučenom standardu

Farme sa najboljim rezultatima u praktičnom istraživanju su farme najbliže našim standardima ishrane. Pitajte svog savetnika koja je najbolja strategija za vašu farmu kako biste optimizovali perioda zasušenja kod vaših krava.