Kaliber, plan odgoja teladi

06 maj 2020
-
2 минута

Cilj Kaliber plana odgoja teladi je junica težine 570 kg koja će početi proizvodnju mleka sa 24 meseca starosti. Ovaj ambiciozan plan je moguć što su potvrdili i primeri u praktičnim okolnostima.

Kaliber plan odgoja teladi je dobro balansiran program ishrane dizajniran da farmerima pruži visoko kvalitetnu junicu na zdrav i ekonomičan način. Merenja obavljena u praksi su pokazala da su značajno veći porasti postignuti sa ovakvim načinom odgoja teladi od do sada primenjivanih.              

Utvrđivanje kondicije i merenje telesne težine je deo programa. Više uvida o rezultatima i njihovo praćenje pri primeni određenog načina ishrane, omogućava farmerima dodatna unapređenja u odgoju teladi na njihovim farmama.   

Teško je “od oka” proceniti težinu životinje. Međutim, ovo se vrlo jednostavno može učiniti metrom i tabelom Kalibar plana odgoja. Ključ uspeha uzgoja je pravilan odnos energije i proteina u obroku i redovno utrđivanje težine i stanja životinja.

Uvid u informacije

Proizvođačima je već godinama na raspolaganju mnoštvo informacija o početnoj fazi odgoja, u periodu nege pod sisom. Nasuprot tome, vrlo malo podataka je dostupno o periodu koji sledi posle početna tri meseca. Kaliber plan odgoja teladi specifično ispunjava potrebu za saznanjem o odgoju teladi/junica starosti od 5-24 meseca. 

      Tabela 1. Normativi obroka i kondicije tokom faza Mladost, Pubertet i Graviditet.

Ovaj period se deli na tri faze: mladost, pubertet, graviditet. Kalibar plan određuje najbolji obrok za svaku od ovih faza, na osnovu čega može da se postigne optimalni porast teladi. Odgovarajući odnos proteina i energije u obroku je ključni faktor uspeha. U tabeli 1 su osnovne norme za VEM i sirovi protein, po kg suve materije u obroku.                           

Rezultati porasta

Mereni su rezultati porasta na nekolko desetina farmi krajem 2010. godine. U merenju je učestvovalo 1.400 teladi, od čega 800 teladi nije hranjeno prema Kaliber planu odgoja (KPO), a 600 jeste. Rezultati sa Kaliber planom su bili mnogo bolji. Najveći dnevni prirast se postiže tokom faze mladosti (5-8 meseci). U odnosu na kontrolnu grupu, Kaliber program je ostvario dodatni dnevni prirast od 140 gr/dan u tom periodu! Tokom faze puberteta (8-14 meseci) dodatni dnevni prirast je bio 30 gr/dan, a u fazi graviditeta (8 meseci-2 godine), prirast je bio veći od kontrolne grupe za 112 gr/dan. Telad hranjena prema Kaliber planu odgoja su ostvarila tokom perioda odgoja ukupno 50 kg veći prirast. (Grafikon 1).


                          Grafikon 1. Rezultai rasta prema KPO standardu

Norme kondicije

Ishrana teladi prema Kaliber planu odgoja znači da telad ostaju u okvirima optimalnih normi kondicije i ne postaju debela. Životnje sa većom kondicijom rastu sporije (Grafikon 2, crvena linija). Telad u praksi mogu da rastu i brže. Da bi se ovo postiglo, neophodno je da se striktno pridržava normi kondicije. Ne sme se dozvoliti nagomilavanje masti kod junadi duž linije leđa, a rebra moraju ostati vidljiva.                        Grafikon 2. Ocena telesne kondicije prema KPO standardu