Dobar početak je pola posla

18 maj 2020
-
2 minuta

Da li ste znali da se tele rodi bez antitela i da je u početnom periodu svog života u potpunosti zavisno od antitela koja dobija iz kolostruma? Ako apsorbuje dovoljno antitela iz kolostruma, tele ima smanjen rizik od dijareje i respiratornih problema tokom prva 3 meseca. Creva teleta mogu da apsorbuju većinu antitela odmah po rođenju. Četiri do šest sati nakon rođenja, creva teleta počinju da gube sposobnost apsorpcije, a nakon 24 sata tele više ne može da primi antitela iz mleka.

Kolostrum

Mleko sadrži najviši nivo antitela odmah po rođenju. Kako se proizvodnja mleka nastavlja, kolostrum se odmah počinje razblažavati. Na primer, ako tele sisa prvi put 12 sati posle teljenja, mleko sadrži samo polovinu broja antitela po litri, a tele može da apsorbuje tek nešto manje od polovine antitela iz kolostruma u ​​svoju krv, jer creva su tada gotovo zatvorena za apsorpciju. Na mnogim farmama telad rođena kasno uveče ili tokom noći dobijaju prvu zalihu kolostruma ujutro nakon prvog podoja. To znači da je početak ovih teladi ispod optimalnog, jer su telad u stanju da apsorbuju manju količinu kolostruma, i to lošijeg kvaliteta, nakon tog vremena.

Ostaviti tele sa kravom?

Ponekad telad nakon teljenja ostanu sa kravom u odeljku tokom večeri ili tokom noći. Istraživanja pokazuju da više od 40% ove teladi ima nedovoljno antitela u krvi, jer ne piju dovoljno, piju prekasno ili uopšte ne piju kolostrum. Naš savet je: sklonite tele od majke i napojte ga kolostrumom. Obezbeđenje sigurnog procesa i ispravnih postupaka, osnova su za zdravu, dobro razvijenu junicu.

Kad merite, znate

Postoje različiti načini za merenje kvaliteta kolostruma. Ako želite da odredite kvalitet kolostruma, uzmite nekoliko uzoraka i zamolite svog savetnika da ga izmeri. Na kvalitet kolostruma i njegovu zapreminu može se uticati tokom faze zasušenja. Takođe, preporučuje se upotreba kolostruma starijih krava, jer obično sadrži više antitela nego kolostrum junice.

Zasušene krave

Razvoj teleta već počinje u materici krave. Krave koje su dobro hranjene tokom celog perioda graviditeta doneće na svet tele koje je vitalno i dobro razvijeno. Obezbedite da krava dobije odgovarajuću zalihu minerala i hranite zasušene krave u skladu sa standardom, odnosno hranom namenjenoj toj fazi. Redovno proveravajte obroke krave u zasušenju, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja. Tokom poslednje faze gestacije, obroci imaju veliki uticaj na različite aspekte razvoja teladi, između ostalog i na razvoj njihovih creva. Ako se zasušena krava hrani ispod standarda, tele možda neće moći da apsorbuje dovoljno antitela i hranljivih materija zbog lošijeg razvoja crevnih resica. Ova telad, na kraju, proizvodiće manje mleka. U slučaju problema sa teladima, morate kritički proveriti fazu zasušenja. Naš PreLacto plan faze zasušenja, može vam pomoći u tom pogledu.

Kaliber® plan odgoja teladi

De Heus ima svoj Kaliber plan odgoja teladi koji ima za cilj da proizvede dobro razvijenu junicu sa visokom proizvodnjom, u roku od 24 meseca. Nakon kolostruma, telad se uzgajaju sa visokokvalitetnim mlečnom zamenicom (Kaliber milk), u količini prilagođenoj postizanju visokog rasta u prve tri nedelje. Važan uslov je, međutim, da stopa oboljenja na farmi mora biti niska i da se hrana mora davati veoma precizno. Maksimalni razvoj može se postići korišćenjem Kaliber Juniora i Kaliber starta. Pitajte svog savetnika o upotrebi ovih smeša na vašoj farmi.