Odgovori na vaša pitanja o ishrani ovaca, kao kratak vodič kroz naš portfolio proizvoda

01 novembar 2021
-
2

Javio nam se G-din Ćirković i uputio nam nekoliko pitanja o ishrani ovaca. Odgovore je dao naš kolega, Produkt menadžer u De Heus Srbija. Ujedno, ovo je i kratak vodič kroz portfolio naših proizvoda za ishranu ovaca.

Koje proizvode izabrati

Ćirković: Imam registrovano poljoprivredno gazdinstvo i 30 umatičenih ovaca koje su sjagnjene. Zaintersovan sam za hranu za ovce uz mala objašnjenja vaše stručne sluzbe.

De Heus: Generalno, što se tiče ishrane preživara De Heus ima pristup da naši stručnjaci prvo posete farmu i snime stanje raspoloživih hraniva, njihovog kvaliteta, stanje životinja, utvrde želje i mogućnosti farmera, pa se onda napravi program ishrane za datu farmu.

Za prvi kontakt, pokušaću da ukratko odgovorim na Vaša pitanja.

Ishrana sjagnjenih ovaca

Ćirković: Video sam da imate proizvod Select Sheep&Goat gestation, za sjagnjene ovce u pakovanju 20/1. Da li je ovo kompletna hrana, obrok i koliko je potrebno hrane jednoj Virtemberg sjagnjenoj ovci dnevno ( 80-90 kg)?

De Heus: Jeste, ovo je potpuna smeša uz koju nije potrebno ništa dodavati. Tokom graviditeta (osim zadnje trećine), neka opšta preporuka je da se daje oko 0,2-0,4 kg Sheep Gestating smeše, po ovci na dan. U zadnjoj trećini graviditeta bi trebalo da se pređe na smešu Select Sheep&Goat Lactating smešu u količini od 0,4-0,5 kg po ovci na dan. Naravno, da li treba dati više ili manje, zavisi i od vrste i kvaliteta ostalih kabastih hraniva, kondicije životinja, broja plodova koje nose, itd.

Drugačija hrana posle jagnjenja

Ćirković: Šta posle jagnjenja, imate li drugu smešu, polusmešu ili gotovu smešu?

De Heus: Ima, Select Sheep&Goat Lactating smeša se koristi u poslednjoj trećini graviditeta i posle jagnjenja. Količina koja će se davati zavisi prvenstveno od količine proizvodenog mleka, ali opet i od kabastih hraniva, kondicije životinje, doba godine, itd. Obično se kreće od 1-1,5 kg po ovci na dan.

Ishrana ovnova

Ćirković: Da li istu smešu davati ovnovima i koliko ( ovan ima 120 -130 kg)?

De Heus: Za ovnove se koristi Select Sheep&Goat Lactating smeša. Količina zavisi od perioda eksploatacije. U mirovanju se daje oko 0.3 kg, u pripremi oko 0.5 kg, a u eksploataciji oko 1 kg po ovnu na dan, zavisno opet i od kabastih hraniva, kondicije životinje, doba godine, itd.

Cena i gde se može kupiti

Ćirković: Koja je cena ?

De Heus: Za sve cene bi morali kontaktirati lokalnog prodavca, pošto cena zavisi, od mesta isporuke, količine, vrste transporta, itd.

Kontakt lokalnog prodavca možete dobiti od kolega iz prodaje ili pretražite mapu prodajnih mesta na našem sajtu.

Potrebno vam je više informacija

De Heus: Hvala što ste nas kontaktirali! Nadam se da ćemo ostvariti uspešnu saradnju…

Potrebna su vam dodatna objašnjenja? U veoma kratkom roku ćemo dati odgovore