Ovce

Select Sheep&Goat Lactating gr

Potpuna smeša za ovce i koze u laktaciji

Proizvod za ishranu ovaca i koza mesec dana pre jagnjenja i za vreme laktacije uz kvalitetna kabasta hraniva daje odlične rezultate, naročito kod ovaca koje se muzu. Koristi se i za ishranu ovnova u vreme parenja.

Pozovite savetnika prodaje
  • Zadovoljava sve nutritivne potreba ovaca u laktaciji
  • Stimuliše veću proizvodnju mleka

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet u vezi ishrane preživara

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.