Optimalan odnos kvaliteta pilećeg mesa i troškova tova

08 april 2022
-
2

Optimalna ishrana brojlera omogućava odgajivačima da postignu maksimalan potencijal zarade, uz manje rada, koristeći De Heus proizvode formulisane na osnovu naučnih istraživanja i ispitivanja na farmama.

Tržište brojlera se stalno menja: De Heus pažljivo prati globalni razvoj genetike brojlera, efikasnost proizvodnje, dobrobiti i zdravlja životinja, ali i ciljeva održivosti. Ovo nam omogućava da kontinuirano ažuriramo naše koncepte ishrane brojlera kako bismo ispunili vaše najnovije zahteve.
Kao uzgajivač brojlera, težite najboljim tehničkim i ekonomskim rezultatima. De Heus ima svoje ogromno iskustvo u živinarstvu, tako da možete biti sigurni u optimalne rezultate.

Proizvodi koji optimizuju performanse i finansijske rezultate

De Heus Select asortiman hrane za brojlere namenjen mini farmama i malim proizvođačima, razvijen je da osigura optimalno zdravlje i kontrolisani rast, uz nizak utrošak hrane. Posledica ovakvog pristupa je optimizacija performansi i finansijskih rezultata tova.

Dugogodišnje internacionalno iskustvo De Heusa oslonjeno na naučnoistraživački rad, omogućava da ponudimo proizvode koji svojom formulacijom ispunjavaju nutritivne potrebe piladi, održavajući njihovo zdravlje bez upotrebe MEDICINSKIH kokcidiostatika. 

Kome je namenjena Select linija i koje su njene prednosti

- Select linija je namenjena mini farmama brojlera i malim proizvođačima;
- Pruža dobro zdravlje, kontrolisan porast i nizak unos hrane;
- Ove smeše sadrže prirodne biljne proizvode protiv kokcidioze posle kojih se pilići ne moraju čistiti i mogu se koristiti do kraja tova;
- Pilad hranjena na ovaj način imaju odličan kvalitet mesa.

Pogledaj asortiman proizvoda za ishranu brojlera

Za više informacija o proizvodima za tov brojlera pozovite naše savetnike