Romanovska rasa - preporuke za ishranu jagnjadi

15 mart 2020
-
3 минута

Klasičan program ishrane jagnjadi sa starterom od 18% proteina i groverom od 16% proteina, kod Romanovske u velikom broju rezultirao prolivom, pojavom klostridijalnih infekcija i uginuća, čak i pre a pogotovo posle zalučenja.

Kontaktirao nas je vlasnik farme ovaca rase Romanovska i tražio savet o ishrani jagnjadi.

Pošto je Romanovska relativno od skoro prisutna u većem broju i intenzivnijem uzgoju kod nas, nije bilo velikog iskustva u ishrani jagnjadi potpunim smešama.


Ono što smo mi primetili je da je klasičan program ishrane jagnjadi sa starterom od 18% proteina i groverom od 16% proteina, kod Romanovske u velikom broju rezultirao prolivom, pojavom klostridijalnih infekcija i uginuća, čak i pre a pogotovo posle zalučenja.
Na dosta mesta smo u tim slučajevima primetili da ako se pre zalučenja (2-3 nedelje ako je zalučenje sa 12 nedelja), Starter 18% zameni našim proizvodom Lamb Grower Blue, mnogo manje, ili uopšte nema takvih problema.


Za razliku od klasičnog grovera, Lamb Grower Blue ima nešto manje proteina (15%) a više svarljive celuloze, što zajedno reguliše fermentaciju u buragu i usmerava je željenom pravcu.

Naravno, u proizvodnji jagnjadi puno faktora osim programa ishrane utiču na uspeh (zdravstveno stanje životinja, kabasta hraniva, itd.).

Da bi mogli da Vam damo pravi savet, koji će se odnositi direktno na situaciju u Vašoj proizvodnji, potrebno je da farmu poseti neko od naših stručnjaka za preživare, snimi situaciju, proceni i preporuči šta i kako da se radi.

Ukoliko ste zainteresovani za tu opciju, slobodno nas kontaktirajte i organizovaćemo posetu farmi u najkraćem mogućem roku.