Uspešan pristup uzgoju prasadi na eksperimentalnoj farmi De Heus

29 novembar 2021
-
2

Uzgoj prasadi u De Elsenpas-u, De Heusovom Centru za praktična istraživanja, pokazao se veoma uspešnim. Specifičan pristup i strogi higijenski protokoli daju odlične rezultate: mnogo zalučenih prasadi po krmači, dobre težine na zalučenju, niska stopa gubitka u prasilištu i visok unos hrane, u proseku od 700 grama po prasetu. Prema rečima upravnika farme Ziasa Lukassea, eksperimentalna farma je stoga jedna od vodećih u sektoru uzgoja svinja.

Ka vrhu u Holandiji

„Sa 14 zalučenih prasadi po krmači, prosečnom težinom na zalučenju od preko 8 kg i stopom gubitka od približno 6%, krećemo se ka samom vrhu u Holandiji“, kaže Lukasse. „Za početnu farmu kao što je naša, to je veoma zadovoljavajući rezultat.“

Režim ishrane suprasnih krmača

Učenje prasadi kako da jedu i piju i stimulisanje unosa hrane su ključni za De Heusov pristup uzgoju prasadi. Međutim, stvari počinju još ranije. „Sofisticirani režim ishrane suprasnih krmača prilagođen individualnoj životinji je još jedan preduslov za uspešan rast prasadi tokom perioda laktacije.“ Menadžer farme Lukasse ima za cilj težinu na rođenju od 1,3 kg. „Što je prase teže, bolje se ponaša u prasilištu, a samim tim i kasnije u tovu.“

Rani unos hrane

Sve počinje stimulativnim unosom hrane što je pre moguće. Tokom perioda laktacije krmače, prasad se korak po korak vode od mleka krmače do suve hrane. Režim ishrane počinje trećeg dana hranom na bazi mlečnih proizvoda. Ovo stimuliše unos hrane i potencijalno dodatni rast. Nakon 14 dana, ishrana se menja i prelazi se na hranu koja sadrži više biljnih komponenti. Ova hrana stimuliše unos, ali i uči creva da svare biljne sirovine. „Dakle, u momentu zalučenja, prasad su naviknuta da jedu suvu hranu, a creva su naučila da vare materije biljnog porekla. Ovo su dva važna uslova za optimalan proces zalučenja.’

Pored režima ishrane i obezbeđivanja hrane vrhunskog kvaliteta, na unos hrane utiču i drugi faktori. Lukasse: „Obezbeđivanje sveže hrane u čistom koritu tokom celog dana je veoma važno. Prasad treba da imaju lak pristup hrani u koritu, tako da mora biti dovoljno hranidbenih mesta. Na našoj farmi koristimo okrugle hranilice i postavljamo ih blizu glave krmače. Lak pristup hrani je ključni faktor za njen efikasan unos.“