Kontinuirana unapređenja procesa, to je ono što De Heus čini drugačijim

15 jul 2022
-
2

Ono što De Heus čini prepoznatljivim je činjenica da kontinuirano tragamo za mogućnostima koje unapređuju procese i donose boljitak našem poslovanju, ali i našim partnerima sa kojima sarađujemo.

Prijemna kontrola

U proteklom periodu izvršena je reorganizacija službe Kontrole i obezbeđenja kvaliteta De Heus Srbija sa ciljem da se poveća efikasnost i smanje troškovi spajanjem kontrole kvaliteta i tehničara prijema i otpreme robe (operatera na vagi).

Uspostavljanje reorganizovane, nove Prijemne kontrole koja će vršiti na jednom mestu sve što je neophodno za kontrolu sirovina prilikom prijema u naše fabrike podrazumevalo je investiranje u novu opremu, ali i obuke zaposlenih. 

Danas, 15.07.2022. godine, pušten je u rad novoizgrađeni objekat koji će zahvaljujući instaliranoj opremi kao što su automatski uzorkivač, mikotoksin tester, NIR analizator i mlin za pripremu uzorka, omogućiti znatno brži i pouzdaniji način prijemne kontrole sirovina.

Osim toga, naši zaposleni su prošli niz obuka i stvoren je kvalitetan multifunkcionalni tim, po meri i standardima naše kompanije.

Praćenje i obrada reklamacija

Uspostavnje nove procedure reklamacija nam je jedan od najvažnijih ciljeva, kako bismo na pravi način kao organizacija sagledali probleme sa kojima se suočavaju naši kupci, a u svrhu unapređenja kvaliteta naših proizvoda i usluga. Najvažniji alat koji ćemo u narednom periodu u tu svrhu koristiti je naša PRO Q platforma koja omogućava da na pravi način pratimo tok reklamacije. Održan je i prvi set obuke zaposlenih u odeljenju Podrške kupcima o korišćenju platforme i adekvatnoj registraciji reklamacija.

Zahvalan sam na pažnji i pohvaljujem želju i posvećenost naših zaposlenih za usvajanje novih znanja. Posvećeni zaposleni su prvi stub odbrane kvaliteta u našoj kompaniji.

Đorđe German

Menadžer kontrole i obezbeđenja kvaliteta, Srbija