Lansiranje novog koncepta ishrane za preživare

16 avgust 2017
-
2 минута

Širenje svesti o brendu i jačanje ugleda De Heusa, kao lidera u inovacijama na tržištu stočne hrane, nastavlja se predstavljanjem nove linije proizvoda za ishranu preživara. Osim kvalitetne hrane, podrška farmerima se pruža i savetima za zdrav razvoj njihovih životinja.

U sredu, 16.08.2017. organizovan je sastanak sa distributerima u cilju predstavljanja novog asortimana za goveda. Povratne informacije su bile pozitivne. Prodajni tim će u narednim danima  obilaziti kupce i objašnjavati koje su prednosti De Heus-a i njegovih proizvoda.

Prezentaciju je održao Dick van den Hengel, Internacionalni product menadžer u De Heus Animal Nutrition.

Pod nazivom "Kvalitetna hrana po povoljnoj ceni" predstavljen je katalog proizvoda za ove vrste životinja. Katalog sadrži sve nove proizvode za određene kategorije životinja, svrstane u 4 linije:

Profesional – maksimalna proizvodnja mleka I optimalna podrška zdravlju krave
Forte – hrana sa dobrim odnosom cena/kvalitet
Prima – dobra hrana sa dobrom cenom
Kaliber – proizvodi za odličan odgoj priplodnih junica

Sledećeg dana, održana je prezentacija kooperantima Šabačke mlekare.
Okupljeno je oko 20 velikih proizviđača mleka iz okoline kako bi se predstavio pristup De Heusa u ishrani preživara. Prezentacija je vrlo dobro primljena naročito činjenica da se nije pričalo o proizvodima već o samoj ishrani i potrebama životinja.