Otkup ječma roda 2019

24 jun 2019
-
2 минута

Obaveštavamo poslovne partnere I proizvođače da De Heus doo vrši otkup ječma roda 2019. na otkupnom mestu De Heus doo, Šabac, Agroindustrijska zona bb.

Uslovi otkupa:

  • Otkupljuje se merkantilni ječam rod 2019 koji je zdrav, zreo, svojstvenog izgleda, mirisa I ukusa, bez prisustva biljnih bolesti, plesnivih I naklijalih zrna, stranih mirisa. Merkantlni ječam zarazen glavnicom se ne prima. Toksini, pesticidi I herbicidi moraju biti u skladu sa pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje.
  • Ječam se otkupljuje po sledećim parametrima:

               Vlaga max 14%

               Ukupne primese max 2%

               Hektolitar min 60kg/hl

               Lom max 3%

  • Merkantilni ječam sa preko 14% vlage, preko 2% organskih i neorganskih primesa, preko 3% lomljenih zrna, kao i sa hektolitrom ispod 60kg/hl se neće primati
  • Merkantilni ječam rod 2019 sa više od 1% pokvarenih zrna, od čega je maksimalno 0.2% plesnivih zrna se neće primati
  • Nece se vršiti bonifikacija na osnovu hektolitarske mase, primesa i vlage.

Period otkupa i ptkupna cena

  • Otkup počinje od 24.06.2019.
  • Radno vreme otkupljivača od 07.00-19.00h
  • Otkupna cena će biti vidno istaknuta na otkupnom mestu
  • Potpisivanje otkupnog lista od strane vlasnika merkantilnog ječma vrši se odmah ili najkasnije 3 dana od momenta predaje merkantilnog ječma na otkupnom mestu
  • Isplata merkantilnog ječma će se vrsiti u roku od tri radna dana od dana potpisa otkupnog lista.

Neophodna dokumenetacija:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019. godinu
- fotokopija važeće lične karte, a lična karta sa čipom mora biti očitana
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu

De Heus doo zadržava pravo promene gore navedebih uslova u toku same zetve, što ce biti vidno objavljeno na otkupnom mestu.

Poljoprivredni proizvođač ili poslovni partner potpisivanjem otkupnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima otkupa merkantilnog ječma roda 2019.  koje je otkupljivač objavio i iste neopozivo prihvata.

Za bliže informacije možete kontaktirati Sektor nabavke .