Otkup kukuruza 2018.

18 septembar 2018
-
3 минута

Obaveštavamo poslovne partnere i proizvođače da Fabrika stočne hrane De Heus DOO Šabac vrši otkup kukuruza roda 2018. godine, po fer tržišnim uslovima, na otkupnom mestu De Heus DOO, u Šapcu, Agroindustrijska zona bb. Otkup se vrši svakog dana u vremenu od 07-20 časova.


Cena se može promeniti u u toku trajanja žetve u skladu sa promenama na tržištu, a objavljen cenovnik se ažurira na dnevnom nivou.Uslovi otkupa 
Uzans kvalitet:  vlaga 14%
   lom 5%
   defekt 2%
   organske primese 2%
   neorganske primese 1%


Kukuruz sa preko 21% vlage i 2% primesa se neće primati u "De Heus" DOO.

Kukuruz mora biti zdrav, bez biljnih bolesti i živih skladišnih insekata, bez stranog mirisa i ukusa, upotrebljiv za ljudsku ishranu i stočnu hranu.

Prijemnu kontrolu radi interna laboratorija "De Heus" DOO Šabac.

Cena se može promeniti u u toku trajanja žetve u skladu sa promenama na tržištu, a objavljen cenovnik se ažurira na dnevnom nivou. Isplata se vrši po ceni aktuelnoj u trenutku prodaje. Prodaja se mora obaviti najkasnije 3 dana od momenta predaje robe na otkupnom mestu.

Plaćanje u roku od 7 dana od trenutka prodaje kukuruza, što podrazumeva i donošenje kompletne dokumentacije. Proizvođač potpisom vagarske potvrde prihvata navedene uslove otkupa, bez protesta. Prijem i isplata biće mogući samo ako su dostavljena sledeća dokumenta:

- fotokopija lične karte,
- fotokopija kartice tekućeg računa i
- potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2018. godinu