Otkup pšenice 2018.

25 jun 2018
-
3 минута

Obaveštavamo poslovne partnere I proizvođače da De Heus doo vrši otkup i skladištenje pšenice roda 2018. na otkupnom mestu De Heus doo, Šabac, Agroindustrijska zona bb.

Uslovi otkupa:

 • Otkupljuje se pšenica koja je zdrava, zrela i bez stranog mirisa. Pšenica zaražena glavnicom se ne prima.
 • Otkupljuje se obračunska količina po utvrđenom kvalitetu (prema Pravilniku o kvalitetu žita, Sl.list 74/88) i kvanitetu od strane otkupljivača na mestu i u trenutku otkupa.
 • Prilikom otkupa pšenica se svodi na sledeći nivo parametara kvaliteta pšenice:

               - vlaga 13%

               - primese 2%

Obračun kvaliteta

 • Pšenica preko 15% vlage se neće primati
 • Pšenica koja sadrži više od 3% pokvarenih zrna, od čega je 0.3% plesnivih zrna se neće primati
 • Neće se vršiti bonifikacija na osnovu hektolitarske mase
 • Otkupljuje se pšenica sa hektolitarskom masom od min. 68 kg/hl

Uslovi skladištenja:

 • Lager za pšenicu predatu na skladištenje se ne naplaćuje.
 • Rok skladištenja je 31.01.2019.
 • Ukoliko vlasnik pšenice koja je uskladištena u našim silosima do navedenog roka proda pšenicu trećem licu ili je iskladišti, naplaćivaće se sledeći troškovi:

- troškovi lagera od 1% za svaki započeti mesec 
- troškovi fumigacije i elevacije 1%   
- troškovi kala i rastura prilikom izlaza 0,5%
- troškovi manipulacije 1,5%       

Period otkupa i otkupna cena

 • Otkup počinje od 21.06.2018.
 • Radno vreme otkupljivača od 07.00-22.00 h
 • Otkupna cena će biti vidno istaknuta na otkupnom mestu
 • Fakturisanje od strane vlasnika pšenice vrši se odmah ili ne kasnije od 30 dana od momenta predaje pšenice na otkupnom mestu
 • Isplata pšenice će se vršiti u roku od 72 h od datuma fakturisanja

Neophodna dokumentacija:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2018. godinu
- fotokopija važeće lične karte
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu

De Heus doo zadrzava pravo promene gore navedebih uslova u toku same žetve, što će biti vidno objavljeno na otkupnom mestu.

Poljoprivredni proizvođač ili poslovni partner potpisivanjem otkupnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima otkupa pšenice roda 2018.  koje je otkupljivač objavio i iste neopozivo prihvata.