Otkup pšenice roda 2019.

01 jul 2019
-
2 минута

Obaveštavamo individualne poljoprivredne proizvođače da će preduzeće  "DE HEUS" DOO Šabac vršiti prijem, skladištenje i otkup merkantilne pšenice roda 2019. na otkupnom mestu br.1 u Šapcu, Agroindustrijska zona bb

Uslovi prijema, otkupa i skladištenja:

 • DE HEUS doo vrši prijem, skladištenje i otkup merkantilne pšenice rod 2019 koja je zdrava, zrela, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa, bez prisustva biljnih bolesti, naklijalih zrna i stranih mirisa. Merkantlna pšenica zaražena glavnicom se ne prima. Toksini, pesticidi i teški metali moraju biti u skladu sa pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje.
 • Merkantilna pšenica je primljiva za otkup I skladištenje po sledećim uslovima:

           Vlaga max 14%

           Ukupne primese max 2%

           Hektolitar min 68kh/hl

           Lom  max 3%

           Plesniva zrna max 0.3%

 • Merkantilna pšenica sa preko 14% vlage, preko 2% organskih i neorganskih primesa, preko 3% lomljenih zrna kao i sa hektolitrom ispod 68kg/hl se neće primati
 • Merkantilna pšenica rod 2019 sa više od 0,3% plesnivih zrna  i više od 1% kvarenih zrna se neće primati
 • Nece se vršiti bonifikacija na osnovu hektolitarske mase, primesa i vlage.

Proizvođači su dužni da merkantilnu pšenicu prodaju otkupljivaču-skladištaru najkasnije do 20.07.2019.godine.

Uslovi skladištenja:

 • Lager za pšenicu predatu na skladištenje se ne naplaćuje.
 • Rok skladištenja je do 20.07.2019.
 • Ukoliko vlasnik pšenice koja je uskladištena u našim silosima do navedenog roka proda pšenicu trećem licu ili je iskladišti, naplaćivaće se naturalno sledeći troškovi:

- Troškovi prijema robe u silos …………………1% 
- Troškovi kala i rastura prilikom izlaza  …. 0.5%
- Troškovi isporuke robe iz silosa ……..……   1.5%

Na gore iskazane troškove obračunavaće se PDV od 20%                                         

Period otkupa i otkupna cena:

 • Prijem, skladištenje i otkup počinju od 28.06.2019.
 • Radno vreme otkupljivača-skladištara je od 07.00-19.00h
 • Otkupna cena će biti vidno istaknuta na otkupnom mestu
 • Potpisivanje otkupnog lista od strane vlasnika merkantilne pšenice vrši se najkasnije do 20.07.2019. godine

Neophodna dokumentacija:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019. godinu
- fotokopija važeće lične karte, a lična karta sa čipom mora biti očitana
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu

De Heus doo zadržava pravo promene gore navedebih uslova u toku same žetve, što će biti vidno objavljeno na otkupnom mestu.

Poljoprivredni proizvođač potpisivanjem prijemnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima prijema. otkupa i skladištenja merkantilne pšenice roda 2019.  koje je otkupljivač-skladištar objavio i iste neopozivo prihvata.

Za bliže informacije možete kontaktirati Sektor nabavke .