Prva moderna klanica u Mjanmaru pokreće proizvodnju

20 maj 2020
-
2 minutes

U kompaniji De Heus doprinosimo održivoj dostupnosti i pristupačnosti bezbedne i zdrave hrane širom sveta. Sarađujemo sa kupcima i partnerima na održivom lancu snabdevanja od sirovina do hrane.

U Mjanmaru smo deo konzorcijuma, podržanom od strane holandskog Ministarstva spoljnih poslova, koji radi na konkurentnijem i odgovornijem sektoru živine. Arno Villemink, generalni direktor kompanije De Heus Mjanmar: „Proizvodnja životinjskih proteina u Mjanmaru se brzo razvija. Konačno, cilj je pružiti našim kupcima visokokvalitetne proizvode za ishranu, savete i podršku koji im omogućavaju dalju profesionalizaciju farmi i pronalaženje novih tržišta za svoje proizvode. Pronalaženje novih tržišta zahteva dalju profesionalizaciju u čitavom lancu snabdevanja. Otvaranje ove klanice važan je deo te profesionalizacije.“

Klanica živine, kapaciteta 1.000 ptica na sat, izgrađena je u prostorijama našeg partnera Wai Yang Aung u Jangonu i započela je sa radom 25. aprila 2020. Klanica je dizajnirana da zadovolji najviše međunarodne higijenske standarde, bezbednost hrane, radne uslove i dobrobit životinja.

„Uspostavljanjem kapaciteta moderne klanice u mogućnosti smo da snabdevamo premijum objekte, poput modernih maloprodaja, restorana sa brzom uslugom i međunarodnih hotelskih lanaca. Ovo će doprineti višem stepenu poverenja i prihvatanje mesa živine sa unapeđenim nivoom bezbednosti prerade, od strane potrošača Mjanmara. Pored toga, omogućava stabilnije cene za naše klijente, nezavisne farme brojlera u Mjanmaru “.

„Stabilne cene i pristup premium tržištu važan su faktor u profesionalizaciji lanca snabdevanja u Mjanmaru. Davanje podsticaja nezavisnim farmerima da svoju živinu proizvode na održiviji način. To dovodi do povećane pažnje za zdravlje i dobrobit životinja na mestu proizvodnje i bolji pristup bezbednoj, zdravoj i pristupačnoj piletini sa strane potrošača. Ponosan sam što De Heus preuzima odgovornost u lancu snabdevanja, jer je to dobro za naše kupce i razvoj celokupnog poljoprivrednog lanca snabdevanja u Mjanmaru. “