Predstavljanje Programa odgovorne ishrane

29 april 2021
-
3 минута

Kako svetska populacija nastavlja da raste - na procenjenih 9,8 milijardi ljudi do 2050 - tako raste i potreba za dostupnom pristupačnoj, sigurnoj i zdravoj hrani. Svetski institut za resurse procenjuje da ćemo videti porast globalne potražnje za hranom za 56 posto, a povećanje potražnje od skoro 70 posto za hranom životinjskog porekla. Ovo je veliki izazov koji zahteva kritičko sagledanje lanaca proizvodnje hrane čiji smo i mi deo.

Da bismo na održiv način prehranili populaciju od 9,8 milijardi ljudi, potrebno je da unapredimo održivost poljoprivrednih praksi u onim zemljama u kojima je poljoprivredni sektor visoko razvijen, da pokrenemo inovacije i smanjimo negativan uticaj na klimu, životnu sredinu i lokalne zajednice. Istovremeno, potrebno je da intenziviramo lance proizvodnje hrane u zemljama u kojima je poljoprivredni sektor manje razvijen. Ugrožene ekosisteme možemo da zaštitimo i smanjimo seču šuma samo ako povećamo prinose na zemljištima koja trenutno koristimo za poljoprivredu. Kao globalni proizvođač proizvoda za ishranu životinja, možemo pomoći u rešavanju ovih izazova tako što ćemo farmerima obezbediti proizvode i znanje koje im je potrebno da na održiv način proizvode hranu. Hvatanje u koštac sa ovim izazovima biće teško. Pristup bezbednoj, zdravoj i pristupačnoj hrani je svakodnevna borba za milione ljudi širom sveta. Poljoprivreda trenutno koristi skoro polovinu svetskog obradivog zemljišta, dok agro sektor i povezana promena korišćenja zemljišta generišu četvrtinu godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Zato nam je potrebno da lanac proizvodnje hrane postane što efikasniji i održiviji.

 

PROGRAM ODGOVORNO ISHRANE

Da bismo osigurali naš doprinos dostupnosti  i pristupačnosti bezbedne i zdrave hrane, razvili smo sopstveni program dugoročne održivosti. Program odgovornoe ishrane nam pomaže da tražimo i odredimo prioritete mogućnosti za zajedničku vrednost u lancu snabdevanja i fokusiramo se na aktivnosti koje utiču na lokalne zajednice. Zato našim poslovnim jedinicama dajemo alate koji su im potrebni da procene koja pitanja su najrelevantnija za njihovo tržište i razviju strategije i aktivnosti koje ispunjavaju očekivanja lokalnih zainteresovanih strana da stvore zajedničku vrednost u svojim lancima snabdevanja.

 

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija predstavljeni 2015. godine široko su prepoznati kao nacrt za bolji svet za ljude širom sveta. U De Heusu, ponosni smo što možemo doprineti ostvarenju nekoliko ciljeva održivog razvoja. Započinjanjem novih operacija u zemljama u kojima se poljoprivredni sektor još uvek razvija stvaramo mogućnosti za lokalne farmere, da dođu do hrane za životinje visokog kvaliteta ili da prodaju svoje sirovine lokalno. Jačanje lokalne ekonomije, rad kao zamajac za razvoj i dalju profesionalizaciju njihovog poslovanja i njihovih lokalnih zajednica. Primer ovog doprinosa je otvaranje prvog višenamenskog pogona za proizvodnju stočne hrane od strane evropske kompanije u Gani na jesen 2020. godine.

 

GLOBALNI IZAZOVI

Kako da povećamo globalnu proizvodnju hrane na održiv način? Prema Svetskom institutu za resurse, postoje tri veoma velike praznine koje treba da premostimo da bismo proizveli dovoljno bezbedne i zdrave hrane do 2050.

Jaz u hrani: razlika između količine hrane proizvedene u 2010. godini i količine potrebne za zadovoljavanje potražnje u 2050. godine, procenjene na 7.400 biliona kalorija, što je 56 odsto više kalorija useva nego što je proizvedeno 2010. godine.

Jaz u zemljištu: razlika između globalne površine poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini i površine potrebne 2050. godine, pod pretpostavkom da prinosi useva i pašnjaka i dalje rastu prošlim stopama. Procenjuje se da je potrebno 593 miliona hektara, što je površina gotovo dvostruko veća od Indije.

Jaz u emisiji gasova sa efektom staklene bašte: razlika između godišnjih emisija koje će verovatno doći iz poljoprivrede i promene namene zemljišta 2050. godine. Procenjuje se na 15 gigatona ekvivalenta ugljen-dioksida.

 

HRANA ZA HRANU

Sarađujemo sa kupcima i partnerima kako bismo održali životinje zdravim, istovremeno optimizujući proizvodnju sigurnih i zdravih životinjskih proteina. Kroz razmenu znanja kontinuirano poboljšavamo pretvaranje stočne hrane u životinjske proteine i profesionalizujemo poslovanje farmera. Doprinosimo dostupnosti sigurne i nutritivno bogate hrane koja se proizvodi održivo. Stub „Hrana za hranu“ pokriva aktivnosti na sledeće teme: bezbednost hrane, konverzija hrane, zdravlje životinja, smanjenje antibiotika, upotreba zaostalih tokova.

 

ODRŽIVI LANAC SNABDEVANJA

Sarađujemo sa kupcima i partnerima u lancu vrednosti na održivom snabdevanju od sirovina do hrane. Sarađujemo sa ključnim partnerima u lancu snabdevanja životinjskim proteinima kako bismo naše snabdevanje učinili održivijim razvojem novih poljoprivrednih praksi i poslovnih koncepata, efikasnim korišćenjem prirodnih resursa i smanjenjem emisija štetnih gasova. Stub Održivog lanca snabdevanja pokriva aktivnosti na sledeće teme: poreklo sirovina, klima, tj. potrošnja energije i gasovi sa efektom staklene bašte, voda i otpad, ekosistemi i biodiverzitet i dobrobit životinja.

PODSTICANJE ZAJEDNICA

Pozitivno utičemo na razvoj lokalnih zajednica i ekonomija i stimulišemo lokalno preduzetništvo. Kroz naše osnovne aktivnosti dodajemo ekonomsku i socijalnu vrednost lokalnim zajednicama. Jačamo njihov ekonomski položaj i podržavamo lični razvoj poljoprivrednika-preduzetnika i njihovih porodica. Stub Podsticaja zajednica pokriva aktivnosti na sledeće teme: lokalne zajednice, tj. žvotni standard, obrazovanje, socijalne usluge, infrastruktura, preduzetništvo.


USPEŠNI ZAPOSLENI

Obezbeđujemo sigurno i inspirativno radno okruženje za naše zaposlene, aktivno stimulišemo kontinuirano učenje i osnažujemo naše zaposlene da pozitivno doprinose društvu. Stub Uspešni zaposleni pokriva aktivnosti na sledeće teme: uslovi rada, radno okruženje, inkluzija, tj. različitost, profesionalni razvoj, liderstvo.