Co i Koen de Heus, intervju o održivosti

29 april 2021
-
3 минута

De Heus Animal Nutrition predvodi četvrta generacija porodice De Heus. Co i Koen de Heus imaju uloge direktora i vode kompaniju zajedno. Intervjuisali smo ih da saznamo više o njihovom viđenju održivosti.

U prošlosti, obojica ste često govorili o održivosti u odnosu na upravljanje. Zašto vam je upravljanje važno?

Co: "Od samog početka našeg poslovanja 1911. godine, vrednosti kao što su nasleđe i upravljanje bile su važne za porodicu. Uvek smo se držali ubeđenja da morate da negujete ono što imate i brinete o svom poslu i njegovom nasleđu, dok pazite na budućnost."

"Pored toga, važno je shvatiti da želimo da prenesemo kompaniju sa jedne porodične generacije na drugu, u smislu da za nas održivost takođe znači sposobnosti da održite svoje aktivnosti za generacije koje dolaze", kaže Koen.

Iz vaše perspektive, kakva je veza između upravljanja i održivosti?

Koen: "Verujem da je ovo pravo vreme za nas da se osvrnemo na naše tumačenje 'nasleđa' – šta ostavljamo za sobom za sledeću generaciju – i – upravljanje – našu odgovornost da pazimo na planetu. Jer, kada pogledate trenutno stanje lanca proizvodnje hrane čiji smo mi deo kao kompanija koja se bavi ishranom životinja, postoje ogromni izazovi koje treba da prevaziđemo."

"Tačno tako. Pogledajte broj ljudi koje treba da hranimo u 2050. Očekuje se da će svetska populacija porasti na 9,8 milijardi u narednim decenijama. Obezbeđivanje pristupa bezbednoj, zdravoj a posebno dostupnoj hrani jedan je od najvećih izazova sa kojima se svet danas suočava", dodaje Co.

Koen nastavlja: "Istovremeno, moramo da smanjimo uticaj koji naši sistemi za proizvodnju hrane imaju na klimu i životnu sredinu kako bismo zaštitili ugrožene ekosisteme. Da bismo ostvarili oba cilja, potrebno je da efikasnije proizvodimo hranu kako bismo sprečili prekomernu promenu namene korišćenja zemljišta u bliskoj budućnosti."

Da li se vaše mišljenje o značaju održivosti promenilo tokom godina?

Co: "Apsolutno. Uvek smo razmišljali o budućim generacijama. U prošlosti, ovo razmišljanje se možda više fokusiralo na samu kompaniju i njen kontinuitet. Postepeno smo shvatili da je potrebno da proširimo svoje razmišljanje i razmislimo o uticaju naših aktivnosti na klimu i lokalne zajednice u kojima poslujemo. To je takođe bio razlog zašto smo redefinisali viziju i misiju naše kompanije pre nekoliko godina."

Možete li nam reći nešto više o promenama koje ste napravili u viziji i misiji?

Koen: "Tri promene koje smo napravili su nam zaista važne. Prvo, jasno stojimo iza stava da doprinosimo održivoj dostupnosti i pristupačnosti bezbedne i zdrave hrane širom sveta, uz najveću brigu o klimi, životnoj sredini i dobrobiti životinja. Naglašavajući da nam je uticaj naših aktivnosti važan."

"Drugo, zaista želimo da doprinesemo razvoju poljoprivrednog sektora u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo. Što znači da želimo da farmeri razvijaju svoje poslovanje zajedno sa našim", dodaje Co.

Koen nastavlja: "Treće, naglasili smo da želimo da ostvarimo svoje ambicije zajedno sa našim zaposlenima. Pokazujući da želimo da preuzmemo odgovornost za što više održivu zajedničku budućnost." "Posle procesa redefinisanja naše vizije i misije, takođe smo odlučili da pokrenemo razvoj našeg novog programa održivosti – pod nazivom Odgovorna ishrana", kaže Co.

                     Naša misija:

"Kao porodični biznis u ishrani životinja, pružamo sve veći doprinos održivoj proizvodnji bezbedne i zdrave hrane. To radimo tako što napredujemo sa našim kupcima – proizvođačima mesa, ribe, mleka i jaja – i kontinuiranim unapređenjem kvaliteta, transparentnosti i saradnje u celom lancu proizvodnje hrane."

Co i Koen de Heus

Kako takva razmišljanja pokreću razvoj Programa odgovorne ishrane?

Co: "Osećamo se odgovornim za našu ulogu u lancu snabdevanja hranom u kojem poslujemo. Dakle, kada smo razvili naš program održivosti, sagledali smo šta najbolje radimo kako bismo videli gde možemo imati najviše uticaja. Izgradili smo program oko naših osnovnih aktivnosti. Efikasno pretvaranje sirovina u visokokvalitetnu hranu za životinje, poboljšanje zdravlja i dobrobiti životinja, pomoć farmerima da uvećavaju svoje poslovanje i zajednički rad na rešavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju."

"Često započinjemo nove aktivnosti u zemljama u kojima je poljoprivredni sektor manje razvijen. Ove aktivnosti funkcionišu kao katalizator razvoja poljoprivrednog sektora, kao i životnog standarda lokalnih zajednica. Pomažemo lokalnim poljoprivrednicima da poboljšaju kvalitet svojih useva kako bi što bolje iskoristili lokalne resurse i prenosimo svojim kupcima znanje koje imamo o stočarstvu, jer verujemo da „davanje“ uvećava", dodaje Koen.

Gledajući budućnost, koji su najvažniji prioriteti kada je u pitanju održivost?

Koen: "Ako pogledate Program odgovorne ishrane, pokrivamo mnogo različitih tema vezanih za održivost i osnovne aktivnosti De Heusa. Za nas su najvažniji oni koje mnogi verovatno doživljavaju kao najteže izazove za hvatanje u koštac kada je u pitanju proizvodnja životinjskih proteina. Poreklo sirovina – posebno soje – koje koristimo za proizvodnju naše hrane za životinje, emisija CO2 na koju utičemo našom proizvodnjom, kao i svih aktivnosti u lancu snabdevanja u kom učestvujemo."

"Takođe, smanjenje upotrebe antibiotika kao prevencija stvaranju otpornosti na antibiotike – što je veliki problem širom sveta – i naravno, razvoj naših kupaca. Prenošenje saznanja farmerima kako bi im se pomoglo da unaprede svoje poslovanje – na primer, u azijskim zemljama pomažemo da pređu sa otvorenih na zatvorene sisteme držanja životinja, predstavljajući im rezultate ovih promena i dajući im pristup informacijama koje su im potrebne da bi to obavili uspešno. To je dobro za njih i njihove porodice, ali i povećava proizvodnju na održiv način. A to za mene znači zdravije životinje i bezbednija hrana", nastavlja Co.

"Trudimo se da se fokusiramo na dugoročni razvoj naše kompanije i poljoprivrednog sektora. Zato što verujemo da je održivost takođe i sposobnosti da nastavite svoje aktivnosti za generacije koje dolaze", kaže Koen.

Da li se zato program održivosti nazvan Odgovorna ishrana?

Co: "Za mene jeste. Zato što pokazuje da održivost smatramo suštinskim delom našeg poslovanja. Sa globalnim izazovima sa kojima se suočavamo možemo da se uhvatimo u koštac samo ako smo u mogućnosti da povećamo proizvodnju stočne hrane i hrane za sve veću populaciju na odgovoran način. Nazvali smo ga Odgovorna ishrana jer povezuje dostupnost bezbedne, zdrave i pristupačne hrane za rastuću populaciju sa našom osnovnom aktivnošću, a to je efikasno pretvaranje sirovina u visokokvalitetne životinjske proteine."

De Heus je aktivan u mnogim zemljama. Kako im pomažete ovim programom?

Koen: "Postoji mnogo razlika između zemalja u kojima poslujemo. Na primer, ne možete da uporedite tržišne uslove u Holandiji sa onima u Srbiji ili Indoneziji. Istovremeno, ima i mnogo sličnosti. Pristup bezbednoj i zdravoj hrani je važan za sve. Kako se tržište razvija, vidimo ista pitanja koja su se često već rešavala u ranijoj fazi u zemljama u kojima je tržište sada razvijenije"

"Zato smo razvili proces implementacije koji uzima te razlike u obzir. Pomažemo rukovodećim timovima naših poslovnih jedinica da analiziraju koje teme su najvažnije na njihovim tržištima, omogućavajući im da se usredsrede na aktivnosti održivosti koje imaju najveći uticaj u njihovim zajednicama", dodaje Co.

Koen: "Verujemo da je važno dozvoliti što više lokalne inicijative, jer se ljudi više uključe kada zaista mogu da utiču na ono na čemu rade. Pored toga, radimo na brojnim globalnim ambicijama da pružimo smernice o najurgentnijim pitanjima održivosti povezanim sa tim sektorom."

Kako uključujete svoje zaposlene i da li su oduševljeni ovim programom?

Koen: "Smatramo da program proizvodi veliki entuzijazam u organizaciji. Posebno među mlađom generacijom. Što je dobro. Jer koraci koje treba da preduzmemo u narednim godinama ne samo da zahtevaju podršku i entuzijazam mene i Co-a, već i svih naših zaposlenih. Zaista verujem da ovaj program može da bude uspešan samo ako mu svi pristupe i podele svoje ideje o tome gde možemo raditi bolje."

"Unutrašnja i spoljna komunikacija je ovde ključna. Razmenjujemo mnogo priča o aktivnostima koje preduzimamo u našim poslovnim jedinicama. Trudimo se da sve češće uključujemo i inspirišemo naše kolege. Na primer, nedavno smo bili domaćini globalnog samita održivosti na kojem su nam se zaposleni iz celog sveta pridružili onlajn da razgovaraju o našim globalnim ambicijama održivosti."

Možete li nam dati uvid u te globalne ambicije održivosti?

Co: "Naravno. Te ambicije – koje smo odlučili da nazovemo našim globalnim zelenim ciljevima – imaju za cilj da nas vode ka rešavanju globalnih pitanja koja smo ranije pomenuli. Održivost sirovina koje obrađujemo, naš uticaj na emisiju CO2, smanjenje antibiotika i očigledno podrška farmerima u razvoju njihovih poslovanja. Verujemo da su ta pitanja relevantna u svim našim poslovnim jedinicama i da zaslužuju smernice i pravac na grupnom nivou."

"Želimo da ostvarimo te ambicije u 2030. Definisanje tih ciljeva pomaže nam da integrišemo održivost u našu strategiju", dodaje Koen.

Kako se ovi globalni zeleni ciljevi povezuju sa Programom odgovorne ishrane?

Koen: "Program odgovorne ishrane zasnovan je na pretpostavci da se svaka zemlja suočava sa sopstvenim izazovima. Svaka poslovna jedinica treba da izabere one aktivnosti koje imaju najveći uticaj na tržišta i zajednice u kojima posluje. Svaka poslovna jedinica prolazi kroz isti proces implementacije, ali će ishod biti drugačiji u zavisnosti od lokalnih izazova. Globalni zeleni ciljevi su isti za sve poslovne jedinice i stavljeni su na vrh lokalnih aktivnosti, jer verujemo da su ciljevi važni bez obzira na lokalno tržište i zajednice. Oni su zaista globalni izazovi i zaslužuju globalni odgovor."

Koje su to aktivnosti na koje ste najviše ponosni?

Co: "Mislim da je istraživanje koje smo uradili u proteklih dvadeset godina da poboljšamo konverziju hrane naših proizvoda imalo najveći uticaj. Jer, ako nam je potrebno manje sirovina za proizvodnju iste količine životinjskih proteina, to je održivije i omogućava nam da povećamo proizvodnju širom sveta."

"Pomoć farmerima da razviju i profesionalizuju svoje poslovanje takođe ima veliki uticaj. Kada se osvrnem na prve aktivnosti De Heusa izvan Holandije, zaista me čini ponosnim kada vidim da postoje farmeri koji su uvećavali svoj biznis zajedno sa našim, čak često u zemljama gde je pristup bezbednoj i zdravoj hrani i dalje svakodnevna borba. U suštini, naše aktivnosti su im pomogle da ojačaju lance snabdevanja hranom čiji smo i mi deo", dodaje Koen.