Tovne svinje

MicroMix Pig 5% ml

Vitaminsko mineralna predsmeša za svinje u tovu, obogaćena enzimima

De Heus premiks za tovne svinje sadrži ne samo sve neophodne mikro komponente (pored vitamina, mikroelemenata, minerala) nego i enzime za bolje varenje sirovina.

Pažljivom kompozicijom MicroMix pig 5% premiksa, omogućeno je da se koristi skoro svaka kombinacija žitarica.

U starter hrani za tovne svinje (25-50 kg) učešće ovog premiksa je 5%, ali zato u finišer hrani (>80 kg) svega 3%, pa je prema tome ovo veoma ekonomična varijanta premiksa za upotrebu.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Savršena linija proizvoda za farme koje koriste pored žitarica i proteinska hraniva
  • Doprinosi boljem varenju sirovina
  • Prilagođeno za mešanje za različitim vrstama žitarica

Predlog receptura za spravljanje smeša

Ovaj premiks se koristi za spravljanje potpunih smeša za brz tov svinja, po predloženim recepturama:


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva