Prasad

MicroMix Piglet 5% ml

Vitaminsko mineralna predsmeša za prasad, obogaćena enzimima

Koristi se za spravljanje potpunih smeša za prasad u odgoju, u periodu od 2-3 nedelje po zalučenju pa do telesne težine od 25 kg.

Ovaj premiks pored vitamina i minerala, sadrži i amino kiseline, enzime i organske kiseline, da bi pružio optimalnu podršku varenju kod mlade prasadi.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Maksimalna podrška varenju kod mlade prasadi
  • Koristi se do dostizanja 25 kg telesne mase prasadi

Predlog receptura potpunih smeša za prasad

Prasad > 15 kg


Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva