Tovne svinje

ProtiCon Pig 40% ml

Proteinsko vitaminska mineralna predsmeša za tov svinja

ProtiCon Pig 40% ml, proteinsko vitaminska mineralna predsmeša za tov svinja. Smeša se koristi kao dopuna osnovnim energetskim hranivima (žitaricama) za ishranu tovnih svinja.

Saznajte od našeg prodajnog savetnika
  • Koristi se proteinski potencijal žitarica, tako da je gotova hrana dobijena zamešavanjem sa ovim superom izuzetno ekonomčna.

Predlozi receptura

Zajedno sa našim specijalistom za svinje

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za svinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva