Zalučenje svih, što je moguće zdravijih prasadi

03 jul 2022
-
2

Broj živorođenih prasadi po krmači raste iz godine u godinu. U proseku, u leglu ima preko 14 živorođenih prasića. S obzirom na ovoliki broj živorođenih prasadi, može biti izazov da ih sve odgajite do zalučenja. Obezbeđivanje dodatne hrane u prasilištu, u hranilici ili iz ruke, može pomoći krmači da zaluči više prasadi. Pored toga, mogućnost uzgoja bez majke takođe može pomoći u povećanju broja odbijenih prasadi.

Svaki farmer koji drži krmače ima za cilj da uzgoji najveći mogući procenat živih kvalitetnih prasadi. Mogućnost uzgajanje bez majke može doprineti tome. Videti i doživeti da su prasad dobra, motiviše i daje zadovoljstvo u radu. Cilj treba da bude da prasad budu što zdravija na zalučenju, a ne što teža. Čak i ako su prasad lakša pre pre zalučenja, prasad bez majke lako nadoknađuje svaki nedostatak težine kasnije. Ovo je uzrokovano boljim unosom hrane u vreme zalučenja. U praksi postoje dva načina uzgoja bez majke. Jedna od opcija je da se to uradi u prostoriji za prašenje tako što ćete postaviti sanduk u pregradu iznad obora za prašenje gde se prasad mogu uzgajati.  Druga opcija je da se posebno postavi posebna prostorija/odeljak za uzgoj ovih prasadi.

Cilj je da se prasad odbiju što je moguće zdravija, a ne što teža

Lia Hoving

Internacionalni menadžer proizvoda , za prasad

Hrana za prasad visokog kvaliteta

Naš asortiman hrane za prasad sadrži veoma kvalitetne sastojke koji se mogu koristiti za savršen uzgoj prasadi pod krmačom, ali i u situacijama uzgoja bez majke ili kada krmača nema dovoljno mleka. U ovim vanrednim situacijama, prasad se mogu hraniti Top Stimulusom od 3. dana nakon rođenja do 21. dana života. Ako imate mnogo živorođenih prasadi po leglu i želite da saznate više o tome kako da ih što više odgajite, obratite se našem specijalisti. Naš specijalista za svinje će vam objasniti prednosti i nedostatke različitih metoda i tako vam omogućiti da napravite najbolji izbor za svoju farmu.

 

Kontaktirajte specijalistu za ishranu prasadi

Ljubomir Marić

Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva