De Heus Animal nutrition pospešuje rast u Poljskoj kupovinom Golpasza

07 jul 2020
-
3 минута

Dana 1. jula 2020. godine De Heus Animal Nutrition potpisao je ugovor o kupovini poljske kompanije za proizvodnju hrane za životinje Golpasz (godišnji proizvodni kapacitet od 500 000 tona). Akvizicija još uvek podleže odobrenju od strane poljske Kancelarije za zaštitu konkurencije i zaštitu potrošača (UOKiK).

Kombinovano znanje iz oblasti ishrane životinja

„Obe kompanije vide mnoge obostrane interese u novom partnerstvu. De Heus i Golpasz poseduju visokokvalitetna specijalizovana znanja iz oblasti ishrane životinja, stočarstva i farmskog uzgoja. Ove kompetencije omogućavaju obema kompanijama da razviju i ponude prilagođena (nutritivna i poslovna) rešenja u skladu sa zahtevima i potrebama svojih kupaca. Kombinovanjem snaga ubrzaće se dalja unapređenja u ovoj oblasti. Pored toga, Golpasz je stekao visoko specijalizovano znanje iz oblasti ishrane ćurki, što je De Heus-u od dodatne važnosti. Golpasz će takođe dobiti pristup međunarodnoj mreži i ekspertskom centru kompanije De Heus, pružajući Golpaszu priliku da obogati svoje znanje i iskoristi ga za ubrzanje inicijativa za inovaciju proizvoda, između ostalog “, kaže Adam Zaleski, generalni direktor De Heus-a u Poljskoj.

Viesłav llkov, generalni direktor Golpasza, takođe gleda u budućnosti sa potpunim poverenjem: Zahvaljujući kombinaciji De Heus Poljske i Golpasza, uspećemo da nastavimo razvoj u onim segmentima tržišta na kojima već poslujemo. Iskoristićemo kombinovano znanje i iskustvo da bismo još bolje opslužili naše klijente, jer znamo da je kontinuirano unapređenje efikasnosti ključno za uspeh. I naši klijenti i zaposleni će imati koristi od aktivnosti De Heus-a širom sveta.

“ Sva potrebna dokumentacija predata je Poljskoj kancelariji za zaštitu konkurencije i zaštitu potrošača (UOKiK) na odobrenje. Obe kompanije će nastupati na nepromenjen način sve dok UOKiK ne donese zvaničnu odluku.

O Golpaszu

Sa godišnjim kapacitetom proizvodnje od 500.000 tona potpunih smeša, Golpasz je jedan od vodećih proizvođača hrane za životinje u Poljskoj. Golpasz nudi kompletan asortiman hrane za više kategorija životinja, uključujući ćurke, brojlere, svinje i goveda (tovna i mlečna). Kompanija ima četiri moderna proizvodna pogona povoljno locirana u odnosu na najvažnije oblasti stočarstva.