Royal De Heus učvršćuje svoju poziciju u Brazilu kupovinom kompanije Cerrado Nutricao Animal

10 mart 2020
-
2 минута

Royal De Heus je 6. marta potpisao ugovor o kupovini brazilske kompanije koja proizvodi hranu za goveda, Cerrado Nutricao Animal, pozicionirane u mestu Itaberai, država Gojas.

Cerrado Nutricao Animal proizvodi kompletnu paletu visokokvalitetnih proizvoda za  mlečna grla i junad, kao što su potpune smeše, koncentrati, mineralni dodaci i suplementi. Sa proizvodnim kapacitetom od 50 000 tona godišnje, Cerrado Nutricao Animal ima snažnu regionalnu poziciju, posebno na tržištu hrane za junad na brazilskom srednjem zapadu.

Rinus Donkers, direktor De Heus-a Brazil i Latinska Amerika: „I De Heus i Cerrado Nutricao Animal se dobro snalaze sa izazovima na brazilskom tržištu stočne hrane. Stoga nam ova akvizicija omogućava da doprinesemo rastu i profesionalizaciji postojećih i novih kupaca posebno u regionu Srednjeg Zapada. Kombinovanjem snaga učinićemo međunarodno znanje i iskustvo De Heus-a dostupnim farmerima na ovim prostorima. Akvizicija je takođe usklađena sa strategijom kompanije De Heus Brazil da proizvede svoje proizvode za preživare što je moguće bliže svojim kupcima, povećavajući sinergiju u lancu snabdevanja.“

Osnivač firme Cerrado Nutricao Animal, gospodin Antonio Pedroso, i dalje će igrati važnu ulogu u daljem širenju kompanije. Biće odgovoran za prodaju i odnose sa kupcima. „Zadovoljan sam preuzimanjem od strane De Heus-a. Sa preko 100 godina znanja i iskustva, De Heus je autoritet u ishrani životinja. De Heus svojim širokim znanjem o stočarstvu i ishrani dodatno poboljšava naše inovativne mogućnosti. De Heus ima različite globalno uspešne koncepte ishrane prilagođene svim životnim fazama junadi i mlečnih goveda. Radujem se što ćemo ponuditi ove proizvode i pružiti podršku farmerima na Srednjem Zapadu. “, kaže gospodin Pedroso.

Akvizicija kompanije za proizvodnju hrane za svinje 2012. godine bila je polazna osnova za aktivnosti kompanije De Heus u Brazilu. Nakon toga usledila je kupovina fabrike stočne hrane u Apukarani namenjene tržištu mlečnih goveda i otvaranje fabrike „greenfield“ za proizvodnju ekskluzivnog dodatka ishrani, nazvane MUB - koja je De Heus pozicionirala kao inovativnu kompaniju na tržištu hrane za goveda. U 2017. godini završena je izgradnja namenske fabrike hrane za životinje u Toledu, sa fokusom na prasad i jednodnevne piliće.

Danas De Heus Brazil nudi široku paletu proizvoda za ishranu više kategorija životinja, uključujući svinje, goveda (tovna i mlečna), živinu, kućne ljubimce i akvakulturu.