De Heus jača svoju tržišnu poziciju u Srbiji kupovinom još jedne fabrike hrane za životinje

10 jul 2018
-
3 минута

Dana 4. jula ove godine, Royal De Heus je potpisao ugovor o kupovini fabrike hrane za životinje Komponenta. Kupovinom ove fabrike u Ćupriji De Heus će svoju vodeću poziciju sada jačati sa dve proizvodne lokacije u Srbiji. Potražnja za visoko kvalitetnom hranom za preživare, živinu i svinje u Srbiji ubrzano raste. De Heus će kupovinom nove fabrike omogućiti brz odgovor ovom zahtevu tržišta u bliskoj budućnosti.

Kupovina Komponente potvrđuje uverenje koje De Heus ima o daljem razvoju stočarstva u Srbiji i većem delu Balkana. Investiciju u kupovinu Komponente prati obimni program investicija u fabrici u Šapcu. Ovaj program je fokusiran na dalju modernizaciju proizvodnog procesa i proširenje proizvodnih kapaciteta za 50%.

Nova fabrika će biti potpuno renovirana kako bi ispunila visoke standarde De Heusa. U tu svrhu, proizvodna linija će biti obnovljena i opremljena najsavremenijom proizvodnom tehnologijom. Očekuje se da će ova unapređenja biti završena do kraja 2018. godine, nakon čega će fabrika biti puštena u rad.

"Poslednjih godina uložili smo veliku količinu energije u poboljšanje kvaliteta naših proizvoda. Zadovoljni smo što farmeri prepoznaju kvalitet naše hrane za životinje. Kako bismo odgovorili povećanoj tražnji, istovremeno sa modernizacijom nove fabrike nastavićemo i širenje kapaciteta fabrike u Šapcu, čime će ova dva postrojenja imati ukupan proizvodni kapacitet od 260.000 tona na godišnjem nivou", rekao je generalni direktor De Heus Srbija Darko Sadžak.

​​"Posebna prednost nove fabrike u Ćupriji je njena geografska pozicija, koja će nam 
olakšati snabdevanje čitavog juga Srbije, kao i distribuciju hrane na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji", dodao je on.