Istraživanje i razvoj

Neprestano povećavajte znanje kako biste poboljšali svoje rezultate

Zdrav i održiv pristup stočarstvu i uzgoju ribe je od vitalnog značaja

Ovo je naš glavni fokus godinama. Brzo promenljivi uslovi na tržištu i želje potrošača čine sposobnost prilagođavanja važnijim nego ikad. Stoga smo uložili u mrežu istraživačkih farmi kako bismo sutrašnja rešenja doneli danas.

Više o našim istraživačkim farmama

Različite vrste istraživanja

Istraživanje čini osnovu svake inovacije koju De Heus donosi na vašu farmu. Neprekidno smo angažovani na poboljšanju efikasnosti ishrane i zdravlja životinja.

 

 

Kvalitet u svemu što radimo

Kvalitet uvek preovladava i to je bio naš vodeći princip više od sto godina. Sve naše proizvodne lokacije stoga zadovoljavaju najsavremenije standarde kvaliteta. To je princip koji primenjujemo na naše istraživanje, operativnu strategiju i na sve naše proizvode.

Pročitaj više o kvalitetu

Naše laboratorije

U našim laboratorijama širom sveta svakodnevno proveravamo kvalitet ulaznih sirovina i gotovih proizvoda. Dostupne su napredne tehnike za zaštitu kvaliteta naše hrane. Da bi osigurali pouzdanost analitičkih rezultata, naše laboratorije koriste kontrolne sisteme kao što su međulaboratorijska poređenja. Primenom međunarodnih standarda i metoda održavamo kontrolu kvaliteta na najvišem nivou. Analitičke metode su slične u svim laboratorijama kompanije De Heus zbog uporedivosti i upotrebe podataka u našim formulacijama. Sva dostupna znanja i iskustva proaktivno se dele među našim globalnim laboratorijama.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.