Početna / O kompaniji De Heus / Ishrana životinja

Ishrana životinja

Već četiri generacije radimo kao partner poljoprivrednog sektora. Poljoprivredni sektor je stalno u pokretu i potrebe kupaca se brzo menjaju. Zbog toga je od vitalnog značaja da pažljivo pratimo svaki razvoj, jer je to jedini način da iskoristimo prilike, da nastavimo da idemo dalje i nastavimo da inspirišemo naše kupce. I to tako što ćemo im pomoći da idu napred - to je naša ambicija.

Ishrana životinja je naša osnovna delatnost

To je naša stručna oblast i u njoj želimo da budemo nenadmašni. Iz tog razloga intenzivno sarađujemo sa naučnim institutima, a imamo i svoje istraživačke ustanove i laboratorije. Kontinuirano unapređujemo svoje znanje i iskustvo u oblasti zdravstva, ishrane, stočarstva i prerade. I naravno, da bismo omogućili našim kupcima da napreduju, neophodno je da brzo prevedemo nova saznanja u praktičnu primenu i rešenja za njih.

Prevođenje znanja dovodi do koncepata ishrane koji su specifični za pojedinačne zemlje

Kako bi to znanje učinio optimalno dostupnim i globalno primenjivim, De Heus se odlučio da prikupljanje i prosleđivanje tog znanja centralizuje. Jedinstvena pozicija koju imamo osigurava da se sva dostupna znanja mogu brzo prevesti u koncepte i usluge vezane za ishranu životinja koji su specifični za pojedinačne zemlje, a koji pomažu stočarima u njihovom optimalnom napretku.

Svaka kompanija ima svoje konkretne potrebe i ciljeve

Mi smo više od običnog proizvođača stočne hrane. Razumemo da se konkretna situacija svakog klijenta razlikuje i da svaki klijent ima svoje specifične potrebe i ciljeve. Zbog toga uzimamo u obzir svaki faktor koji utiče na konverziju hrane za životinje u životinjske proteine. Stoga pružamo prilagođenu stočnu hranu, strategije ishrane i servise zasnovane na sveobuhvatnoj analizi i nezavisnim savetima.

Za dodatne informacije o pristupu De Heus-a u oblasti ishrane pogledajte Istraživanja i InovacijeSaradnja ili Kvalitet.