Početna / O kompaniji De Heus / Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Za snabdevanje hranom, svet se u velikoj meri oslanja na polјoprivredu i stočarstvo. Da bi se adekvatno odgovorilo na sve veću potražnju za hranom, neophodan je održivi razvoj. Prirodne resurse koristiti što je moguće efikasnije, proizvodnju optimizovati i učiniti je dostupnom na odgovoran način. De Heus oseća odgovornost da preuzme specifičnu ulogu u ovom procesu, bukvalno preuzimajući odgovornost na sebe u lancu ishrane, na mestu na kome može napraviti razliku. To se zove društveno odgovorno poslovanje. 

Odgovorno hranjenje životinja: Dugoročni program

Na osnovu korporativne društvene odgovornosti, De Heus je razvio program odgovorne ishrane životinja. U pitanju je dugoročni program koji nam omogućava da stvaramo održivu vrednost kroz ceo lanac ishrane i da našim saznanjima o hrani za životinje i ishrani pružimo podršku farmerima. Dan za danom, radimo na kontinuiranoj optimizaciji konverzije stočne hrane: pretvaranje bilјnih sirovina u životinjske proteine što je moguće efikasnije. Pored toga, neprekidno i slobodno delimo naše znanje o ishrani u svim zemlјama u kojima poslujemo. Na taj način takođe podržavamo domaće stočare u njihovoj kontinuiranoj profesionalizaciji i napretku.

Preuzimamo na sebe društvenu odgovornost

Naša ambicija odgovara duhu našeg vremena. Ali sama ambicija nije dovolјna. Ona mora da bude čvrsto ugrađena u sve naše aktivnosti koje uklјučuju socijalno preduzetništvo. U De Heus-u imamo jednu veliku prednost u odnosu na konkurenciju: kao porodično preduzeće, mi određujemo našu sopstvenu kompanijsku strategiju. Namerno biramo održivu proizvodnju visokokvalitetne hrane za životinje, jer smatramo da će od toga na kraju imati koristi ne samo životinja, već i čovek i životna sredina. Kao niko drugi, u stanju smo da ispunimo to obećanje: koristimo sopstveni kapital i primenjujemo sopstvenu energiju i ne zavisimo od - često nepoznatih - akcionara.

Pet ključnih elemenata odgovorne ishrane kompanije De Heus - 5 oblasti pažnje u vezi sa odgovornom ishranom životinja

U okviru našeg programa odgovorne ishrane, identifikovali smo 5 oblasti pažnje. Mi ih zovemo „5 glavnih elemenata odgovornog hranjenja životinja“. Kontinuirano razvijamo njihov sadržaj, prilagođavajući ih tako da budu u skladu sa najnovijim zahtevima i saznanjima. Ipak, sledeći elementi uvek će definisati način na koji mislimo i radimo.