Početna / O kompaniji De Heus / Pristup na-farmi

Pristup na-farmi

Vaš uspeh je veoma značajan za nas, te zbog toga pravimo dodatne napore kako bi bili sigurni da dobijate najviše od svojih životinja. U okviru našeg pristupa na-farmi, naši savetnici posećuju domaćinstva i farme svakodnevno, ostajući u bliskom kontaktu sa Vama i Vašoim životinjama. Mi smo uvek uključeni u razvoj farmi naših klijenata, a o tome svedoči i preko 100 godina iskustva u proizvodnji stočne hrane tokom kojih se pokazalo da ovaj način rada osigurava najbolje rezultate.

Bliskom saradnjom sa Vama u poziciji smo da diskutujemo o idejama, istražujemo mogućnosti i pružamo najbolje savete i preporuke. U obzir uzimamo sve aspekte Vaše specifične situacije i optimalno koristimo sirovine dostupne na Vašoj farmi. To nam omogućava da Vam ponudimo stočnu hranu specijalno formulisanu prema Vašim potrebama, radi postizanja optimalnih rezultata.

U stanju smo da Vam ponudimo posebno prilagođena rešenja zbog toga što koristimo znanja i iskustva stečena u preko 50 zemlaja širom sveta. Takođe sarađujemo sa vodećim istraživačkim institutima, a imamo i sopstveno odeljenje za istraživanje i razvoj, istraživačke ustanove i laboratorije na kojima možemo podrobnije analizirati Vašu situaciju. To nam pruža nove uvide i znanja. Sakupljanjem takvih globalnih saznanja i iskustava, koja su dostupna svim našim specijalistima, formulišemo ih u posebno prilagođena rešenja i učinimo ih primenjivim za svakog klijenta pojedinačno.

Takođe pružamo savete po pitanju unapređenja svih Vaših aktivnosti vezanih za primenu hrane za životinje, brzo i efikasno. Kontinuirano vršimo monitoring svih aktivnosti tokom cele godine a o rezultatima opširnije diskutujemo radi njihove dalje optimizacije. Kao Vaš partner u poslovanju, želimo biti pokretačka snaga Vašeg rasta!

Upoznajte De Heus savetnika za goveda u Poljskoj.

maxresdefault.jpg

Upoznajte De Heus savetnika za premikse u Holandiji.

maxresdefault.jpg