Farmeri: Čuvari biodiverziteta

07 jul 2021
-
3

Vekovima je ektenzivno stočarstvo pomagalo u oblikovanju jedinstvenog pejzaža zapadnog regiona Španije. Mladi ljudi sve više napuštaju ruralna područja u zapadnoj Španiji zbog nedostatka mogućnosti. Suočeni sa nedostatkom naslednika, mnogi ostareli farmeri na kraju ostaju bez posla. A sa nestajanjem stoke na ispaši, delikatna ravnoteža ekosistema pašnjaka je pod ozbiljnom pretnjom. Grupa strastvenih istraživača, poljoprivrednih stručnjaka i lokalnih farmera ima zadatak da revitalizuje ekstenzivnu stočarsku proizvodnju. Napore De Heusa u ovoj inicijativi predvodi Jesus Carrizo, tehnički direktor kompanije De Heus Španija.

U zapadnom regionu Španije nalazi se jedan od najvećih prirodnih travnatih područja u Evropi, pružajući stanište mnogim zaštićenim vrstama biljaka i ptica “, započinje Carrizo. „Ovi travnjaci svoj biodiverzitet duguju ekstenzivnom uzgoju stoke, jer životinje na ispaši pomažu u zaštiti raznolikosti cvetnog bilja, grmlja, insekata, ptica i drugih malih životinja"

Poslednjih godina ovaj krhki pejzaž bio je pod ozbiljnim pritiskom. Ruralna područja u zapadnoj Španiji, kao što su Castilla i Leon i Ektremadura, mladi sve više napuštaju i sele se u gradove tražeći zaposlenje. Mnoga sela su pusta zbog nedostatka prilika, a farmeri koji ostaju postaju sve stariji. Suočeni sa nedostatkom naslednika, mnogi farmeri odustaju od posla. Sa nestankom stoke na ispaši, rizikuje se da će se poremertiti delikatna ravnoteža ekosistema travnjaka, objašnjava Carrizo. „Travnjaci su obrasli drvećem, ugrožavajući biodiverzitet i povećavajući rizik od šumskih požara.“

Podsticanje zajednica i jačanje mogućnosti

Zajedno sa poljoprivrednim zadrugama, vladinim institucijama, poljoprivredno-tehnološkim kompanijama i univerzitetom u Salamanci, De Heus Španija je pokrenuo projekat Vacusos. „Opšti cilj je da se farmerima pruži atraktivnije poslovanje. Ovo bi trebalo da pomogne u garantovanju kontinuiteta održivog uzgoja stoke, omogućavajući očuvanje ekosistema travnjaka “, kaže Carrizo. „Tačnije, projekat ima za cilj smanjenje troškova proizvodnje i povećanje produktivnosti stočnih farmi.“ Projekat je deo Nacionalnog programa ruralnog razvoja 2014-2020. Čak 80% finansiranja dolazi iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i 20% od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i hrane.

Kao važan deo projekta, Carrizo i njegov tim istražuju kako u praksi tov može povećati prihod farmera. „Trenutno mnogi farmeri prodaju stoku pre nego što je utove, propuštajući važnu priliku za ostvarivanje dodatnog prihoda. Većina ovih farmera okleva da investira ili preuzme rizik od tova svoje stoke. “

Farma pretvorena u terensku laboratoriju

Da bi pomogli farmerima da nastave tov, istraživači razmatraju nekoliko mogućnosti za pružanje pristupačnih, zdravih i održivih rešenja za ishranu. „Prvo, tražimo da zamenimo slamu senom. Iako se slama mora otkupljivati sa farme, seno je na farmi gotovo bez troškova. Dakle, zamena slame senom može pomoći da se smanje troškovi tova. “ Pored toga, De Heus želi smanjiti sadržaj proteina u hrani. Ovo održivo rešenje može pomoći u poboljšanju zdravlja creva i dobrobiti životinja, istovremeno smanjujući emisiju azota.

Zajedno želimo da pružimo bolju perspektivu za sledeću generaciju.

Lokalni farmeri igraju presudnu ulogu u projektu, jer svoje farme ustupaju kao poljske laboratorije. „Naš tim instalira potrebnu opremu (poput vaga i senzora), prikuplja podatke sa terena i vrši analizu podataka“, kaže Carrizo. „Zajedno sa ostalim projektnim partnerima potvrđujemo nalaze istraživanja i predstavljamo rezultate farmerima.“

Obećavajući rezultati su samo početak

Projekat Vacusos započeo je 2019. godine, a trebalo bi da se završi u junu 2021. godine. Početni rezultati projekta su obećavajući. „Ogledi u kojima se koristi seno kao zamena za slamu pokazuju snažan potencijal smanjenja troškova, a istovremeno održavaju produktivnost.“

Nedavno je istraživačka grupa organizovala seminar kako bi ova otkrića predstavila ekstenzivnim stočarima. Usled uspostavljenih preventivnih mera zbog Covid-19, fizički događaj pretvorio se u onlajn seminar. „Bili smo zabrinuti da neće puno farmera prisustvovati onlajn seminaru, ali odaziv nas je apsolutno zadivio“, kaže Carrizo sretno. „Stotine farmera prisustvovalo je seminaru, što pokazuje da su rezultati projekta Vacusos izuzetno relevantni za stočare koji učestvuju u tome.“

U narednim mesecima Carrizoov tim u Španiji pomoći će da se završi projekta Vacusos. „Očekujemo da će rezultati ovog projekta podstaknuti usvajanje praksi tova i pružiti bolji uslove za ekstenzivno stočarstvo u zapadnoj Španiji.“ Po završetku projekta, De Heus će nastaviti da radi zajedno sa stočarima i njihovim zajednicama. „Zajedno želimo da pružimo bolju perspektivu sledećoj generaciji ekstenzivnih stočara i pomognemo očuvanju jedinstvenog biodiverziteta travnjaka.“