Ostvarivanje lokalnog uticaja kao dobavljača hrane za životinje

27 februar 2021
-
4 minutes

Strategija De Heusa je dvostruka. U nekoliko zemalja De Heus ima sopstvene operativne kompanije i fabrike, u drugim zemljama De Heus snabdeva lokalno tržište preko kompanije Koudijs, svoje izvozne organizacije. Pozicija Koudijsa kao dobavljača stočne hrane je takva da na svoj karakterističan način pruža podršku kupcima, kaže Harri Schimmel, direktor prodaje za tržište Afrike i Bliskog Istoka. Pošto je nekoliko godina radio i živeo u Etiopiji i Mjanmaru, on može da nam kaže više o ulozi Koudijsa u zemljama u razvoju.

Kako određujete atraktivnost tržišta?

„Uvek počinjemo sa desk istraživanjem da bismo istražili karakteristike tržišta. Gledamo o kom tipu tržišta se radi i koji su akteri aktivni. Tržište koje uglavnom opslužuju lokalne fabrike stočne hrane razlikuje se od tržišta na kom farmeri hranu proizvode sami. Ovo drugo pruža nam više mogućnosti “.

Po čemu se vaš tip podrške kao dobavljača razlikuje u poređenju sa zemljama u kojima De Heus ima sopstvene proizvodne lokacije?

"To što nemamo sedište ili lokaciju za proizvodnju ne znači da nemamo prisustvo na tržištu. Vodimo računa da naše znanje dopre do farmera, bilo direktno preko savetodavnih timova koje obučavamo lokalno ili preko lokalnog partnera.

Glavna ciljna grupa za Kudijs su uzgajivači živine. Savetujemo ih o korišćenju naših koncentrata i načinu mešanja sa sopstvenim lokalnim sirovinama. Analiziramo ove sirovine u našoj laboratoriji u Holandiji. Nakon toga pažljivo razmatramo šta bi trebalo uključiti u koncentrat kako bi farmeru obezbedilo najbolji mogući obrok. Pored toga, zajedno sa našim lokalnim uvoznicima, organizujemo tehničke seminare kako bismo poljoprivrednicima pružili savete i trikove na pristupačan način. Sve ovo, zajedno sa našim koncentratima, na kraju doprinosi većoj proizvodnji i boljoj zaradiu za farmera.“

Koje su glavne razlike između potreba farmera u Africi i na Bliskom istoku?

"Afričko tržište karakterišu farme malih razmera koje su često vošene u okviru porodice. Farmeri su nestrpljivi da nauče kako da povećaju svoju proizvodnju i povećaju prihod, pa im pomažemo u prvim koracima u poboljšanju i profesionalizaciji poslovanja.

Na primer, pružamo usluge analize njihovih sirovina kako bismo na najoptimalniji način pripremili hranu, savetujemo kako da usele osetljive jednodnevne piliće na farmu, optimizuu objekat za smeštaj i šta da rade po ekstremnim vrućinama kako bi smanjili toplotni stres.

Prelazak na premijum hranu je važan korak za farmere. Kao što znamo iz iskustva, premijum hrana će osigurati veću proizvodnju. Ovo dugoročno osigurava veći prihod za poljoprivrednike, što im omogućava da ulažu više u svoje poslovanje. Zahvaljujući široko rasprostranjenoj mreži zastupnika, naša hrana je lako dostupna lokalnim farmerima..

Na Bliskom Istoku, međutim, poljoprivredni sektor je već napredniji, kao i saveti koje dajemo poljoprivrednicima. Pomažemo im u formulaciji specifične hrane i finansijskoj administraciji. Da bi poljoprivrednici imali pristup kreditima, naše osoblje na Bliskom istoku blisko sarađuje sa bankama. To je podsticaj za farmera da bude siguran da je administracija uredna. “

Šta možemo da očekujemo od Koudijsa u bliskoj budućnosti u smislu podrške klijentima?

"Na tržištima na kojima smo aktivni kroz naš izvoz, često smo sve dalje od krajnjeg korisnika - uvek postoji distributer između. Da bismo bili blizu tržišta i uverili da Koudijs jeste i ostaće optimalno rešenje za farmere, ulažemo u više lokalnih Koudijs timova na terenu u nekoliko zemalja. Pored toga, kako bismo pružili bolju podršku poljoprivrednicima u regionima u kojima poslujemo, trenutno razvijamo aplikaciju u bliskoj saradnji sa našom matičnom kompanijom De Heus.

Kroz aplikaciju želimo da povećamo znanje farmera o životnom ciklusu pilića. Njene funkcionalnosti treba da pomognu u povećanju tehničkih performansi farme. Ključna ideja aplikacije je da farmer svakodnevno dobija savete prilagođene starosti svog jata. Ovo započinje svakodnevnim preporukama za ishranu. Međutim, aplikacija pokriva i druge tehničke aspekte, poput ventilacije i visine hranilica. Obaveštenja stižu farmeru o važnim stvarima koje treba da preduzme, na primer, ako treba da promeni odnos hrane. Aplikacija je dizajnirana da omogući upravniku farme da delegira zadatke svojim zaposlenima i nadgleda da li su ti zadaci završeni. U budućem ažuriranju aplikacije planiramo da dodamo video zapise koji pokazuju kako treba obavljati različite zadatke. Preko alata za izveštavanje, upravnik dobija dnevni izveštaj sa važnim podacima kao što su temperatura na farmi ili količina date hrane.

Zaista mislimo da ova aplikacija može ponuditi uzgajivačima živine dragocenu podršku u svakodnevnom poslovanju i poboljšati njihove poslovne procese. Dakle, posvetićemo veliku pažnju njegovom razvoju i širenju u narednim godinama. Kombinacija našeg prisustva, usluga i kvaliteta koji nudimo, pokretač je za napredak sektora živine u zemljama u kojima poslujemo."

Feed magazine

In this magazine, we share a selection of stories about progress and sustainability from De Heus business units all over the world. We hope that these stories will inspire you

. .

Feed