Početna / Baza znanja

Baza znanja

Filtriraj ili pretraži članke

24 Rezultati
Kvalitet vimena

20-12-2018 - Svako prase mora da unese oko 250 grama kolostruma kako bi imalo dobar start za svoj dalji razvoj. To je moguće samo kada je vime krmače visokog kvaliteta. Nakon faze kolostruma, kvalitet vimena je i te kako važan i u sledećoj fazi uzgoja praseta, a u ovom videu pogledajte zašto.

Ukrućenost kod prasadi

09-12-2018 - Hrana koju dajete prasadima mora da sadrži balansiran odnos minerala kao što su kalcijum, fosfor i magnezijum, kao i vitamin D koji pomaže njihovoj apsorpciji, kako biste sprečili probleme koji kasnije utiču na dalji tov. Ne pravite kompromis sa kvalitetom hrane u korist niže cene...

25-04-2018 - Siliranje, kao jedan od najrasprostranjenijih vidova konzervisanja kabaste i koncentrovane stočne hrane, ima za cilj da obezbedi skladištenje ovih vrsta hraniva na duži vremenski period. Dobro pripremljena i konzervisana stočna hrana, u ovom stanju može opstati i nekoliko desetina...

25-04-2018 - Faza zrelosti kukuruza za spremanje silaže obuhvata kombinaciju procene faze zrelosti biljke, i faze zrelosti klipa. Biljka mora biti zelena u odnosu na celo stablo, minimum 70%, a zrna u klipu moraju biti u mlečno-voštanoj fazi zrenja. Kada se siliranje započne u ovoj fazi, gubici...

25-04-2018 - Siliranje lucerke se obavlja na sličan način kao i siliranje cele biljke kukuruza, ali se masa kosi prethodni dan, pa tek onda konzervira nakon provenjavanja.

12-04-2018 - U letnjim mesecima kod visoko produktivnih grla, krava i ovaca, konzumacija hrane se smanjuje, a samim tim i količina mleka pada. Zato im je neophodno obezbediti što kvalitetnija hraniva sa dostupnom količinom kvalitetne vode ( ad libidum ), kako bi se taj stres umanjio i time...