Početna / Baza znanja

Baza znanja

Filtriraj ili pretraži članke

47 Rezultati

16-04-2020 - Kao ambalaža za jaja, ljuska igra važnu ulogu u ostvarenju prihoda na farmi koka nosilja. Bitke sa problemima uvek vode gubicima. Sa De Heus programima ishrane možemo preduzeti pravovremene mere, poput stavljanja dodatnog kalcijuma u hranu. Savet naših stručnjaka je ovde važan:...

16-04-2020 - Formiranje ljuske traje oko šesnaest sati. Ljuska jajeta se sastoji od 90 do 95 procenata kalcijum-karbonata. Ona je uvek porozna. Kiseonik, ugljen dioksid i voda mogu proći kroz ljusku kroz hiljade malih rupa. Ljuska teži oko 4,5 g, od čega je oko 38%  ili 1,8 g kalcijum, zavisno...

09-04-2020 - Kako obroci moraju davati prinose, efikasnost obroka na mlečnoj farmi je od ključnog značaja. Efikasnost obroka izražava se u kilogramima mleka sa korekcijom masti i proteina (FPCM), koje  stado proizvodi na osnovu kilograma apsorbovane suve materije.

09-04-2020 - Veliki deo potreba za hranjivim materijama krava zadovoljava iz rumena. Zbog toga je fokus SFOS sistema na optimizaciji procesa koji se odvijaju unutar rumena. Fermentiracija organskih supstanci (SFOS) sastoje se od energije i proteina koji se tokom vremena sinhronizuju. Ova...

15-03-2020 - Klasičan program ishrane jagnjadi sa starterom od 18% proteina i groverom od 16% proteina, kod Romanovske u velikom broju rezultirao prolivom, pojavom klostridijalnih infekcija i uginuća, čak i pre a pogotovo posle zalučenja.

01-03-2020 - Plodne krmače su osnova zdrave farme svinja. Plodnošću se može efikasno upravljati korišćenjem Premijum hrane za krmače. Premijum hrana se proizvodi od očišćenih žitarica (dakle manje mikotoksina) i smanjuje pojavu nejasnih zdravstvenih problema i pruža predvidljivu konstantnu...

04-07-2019 - Kao preduslov za izbegavanje mogućnosti pojave nekroze ušiju kod prasadi su optimalna klima i doboro zdravlje životinja. Imajte u vidu da topli i vlažni obori povećavaju šansu da životinje oboljevaju. Takođe, postoji veza sa stanjem disajnih puteva, ali i organa za varenje sa...