Početna / Baza znanja

Baza znanja

Filtriraj ili pretraži članke

30 Rezultati

09-12-2018 - Hrana koju dajete prasadima mora da sadrži balansiran odnos minerala kao što su kalcijum, fosfor i magnezijum, kao i vitamin D koji pomaže njihovoj apsorpciji, kako biste sprečili probleme koji kasnije utiču na dalji tov. Ne pravite kompromis sa kvalitetom hrane u korist niže cene...

03-12-2018 - Dijareja je problem koji se često javlja u prasilištu. Koji su uzroci ove pojavi i šta možete učiniti da biste sprečili

25-04-2018 - Siliranje, kao jedan od najrasprostranjenijih vidova konzervisanja kabaste i koncentrovane stočne hrane, ima za cilj da obezbedi skladištenje ovih vrsta hraniva na duži vremenski period. Dobro pripremljena i konzervisana stočna hrana, u ovom stanju može opstati i nekoliko desetina...

25-04-2018 - Faza zrelosti kukuruza za spremanje silaže obuhvata kombinaciju procene faze zrelosti biljke, i faze zrelosti klipa. Biljka mora biti zelena u odnosu na celo stablo, minimum 70%, a zrna u klipu moraju biti u mlečno-voštanoj fazi zrenja. Kada se siliranje započne u ovoj fazi, gubici...

25-04-2018 - Siliranje lucerke se obavlja na sličan način kao i siliranje cele biljke kukuruza, ali se masa kosi prethodni dan, pa tek onda konzervira nakon provenjavanja.

12-04-2018 - U letnjim mesecima kod visoko produktivnih grla, krava i ovaca, konzumacija hrane se smanjuje, a samim tim i količina mleka pada. Zato im je neophodno obezbediti što kvalitetnija hraniva sa dostupnom količinom kvalitetne vode ( ad libidum ), kako bi se taj stres umanjio i time...

19-10-2017 - Zbog obaveznog grupnog smeštaja u Holandiji, lezije papaka kod krmača su češće nego ranije, što predstavlja razlog da ovom problem posvetimo dodatnu pažnju.